Ankestyrelsen: Kamma ulovligt fastspændt af kommunen

Ankestyrelsen slår nu fast, at Thisted Kommune omgående skal stoppe med at fastspænde dement borger

Kamma kunne 11. august fejre 88-års fødselsdag. Nu kan Kamma og de pårørende endelig også fejre, at hun ikke længere skal spændes fast, hvilket ifølge Mette Hansen allerede har betydet meget. Kamma har både mistet sin søn og datter, og Mette Hansen er nærmeste pårørende gennem svigersønnens nye familie. Privatfoto
Kamma kunne 11. august fejre 88-års fødselsdag. Nu kan Kamma og de pårørende endelig også fejre, at hun ikke længere skal spændes fast, hvilket ifølge Mette Hansen allerede har betydet meget. Kamma har både mistet sin søn og datter, og Mette Hansen er nærmeste pårørende gennem svigersønnens nye familie. Privatfoto

Den 88-årige Kamma har i månedsvis været spændt fast med en stofsele til sin seng og kørestol de fleste af døgnets timer. 

Både Kammas pårørende og Alzheimerforeningen har flere gange siden i sommer kritiseret og klaget over den uværdige behandling og stået frem i Ekstra Bladet - men Thisted Kommune har hver gang afvist alle anklager og er fortsat med at forlænge tilladelsen til fikseringen. 

Ekstra Bladets artikel fra 24. juli om Kammas sag.
Ekstra Bladets artikel fra 24. juli om Kammas sag.
 

Nu har Ankestyrelsen slået fast, at kommunens behandling af Kamma er i klar strid med serviceloven. I afgørelsen står der blandt andet:

'Det er vores samlede vurdering af oplysningerne i sagen, at der ikke på det foreliggende grundlag er den fornødne faglige dokumentation for, herunder relevant lægelig dokumentation, at din psykiske funktionsevne er betydelig og varigt nedsat.'

'Betingelserne for anvendelse af stofsele er dermed ikke opfyldt. Vi finder derfor, at kommunen ikke havde ret til at anvende stofsele i forbindelse med pleje og omsorgen for dig.' 

Tidligere er demente blevet kvalt, fordi de har været spændt fast i en stofsele. De pårørende frygter, at det samme vil ske for Kamma. FOTO: Privat Dansk politik Så farlige kan stofseler være: Flere er blevet kvalt

Ankestyrelsen understreger samtidig, at kommunens plejepersonale ikke fremover har ret til at spænde Kamma fast: 

– Vi ophæver derfor kommunens afgørelse om anvendelse af stofsele. 

Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der blandt andet behandler klager på social- og beskæftigelsesområdet.

Du kan se mere om, hvordan du klager på ast.dk

Hos Kammas pårørende er der stor glæde over afgørelsen. De har i månedsvis magtesløse været vidner til, hvordan Kammas hverdag har været et uværdigt mareridt:

– Jeg er rigtig glad for afgørelsen. Især fordi Kamma når at få noget ud af den. Det er selvfølgelig stadig nyt, at hun er sluppet ud af selen, men tilbagemeldingerne har lige siden været, at Kamma nu er veltilpas og glad, og personalet giver udtryk for, at det går godt. Det er utrolig dejligt at se, at Kamma igen er i trivsel og har et godt liv efter omstændighederne, siger Mette Hansen. 

Mette Hansen er i dag bitter over, at der skulle gå så lang tid før, at der blev truffet en afgørelse. Privatfoto
Mette Hansen er i dag bitter over, at der skulle gå så lang tid før, at der blev truffet en afgørelse. Privatfoto
 

Selv om glæden i dag er stor, så er Mette Hansen - der selv er sygeplejerske og arbejder med ældre med svær demens - bitter over, at der skulle gå så lang tid, før Kamma kom fri af selen. 

– Jeg skræmt over, at det skal tage så lang tid at ændre noget, som er så forkert. Jeg havde ikke forestillet mig, at vores klageorganer er så langsomme. Det er et problem for vores retssikkerhed og en praksis, jeg bliver sur over på vegne alle dem, der kommer i klemme. Og havde vi ikke været så frembrusende, og havde vi ikke haft foreningen (alzheimerforeningen,red.) og medierne at gå til, så tror jeg, at sagen ville have trukket endnu mere i langdrag.

– Og hvad med alle de ældre, som ikke har pårørende? Det kan ikke være rimeligt, at de ældre skal være så afhængige af at have ressourcestærke pårørende for at blive passet ordentligt. I Kammas tilfælde havde fikseringen jo fortsat frem til hendes død, hvis ikke vi havde kæmpet så massivt for at få det stoppet, siger hun.

Kommunen bestemmer

Der er kommunalbestyrelsen i hver af landets kommuner, der kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding af borgere med stofseler til eks. kørestol, seng eller toilet. 

Det må kun ske, hvis der er nærliggende risiko for fald eller væsentlig personskade og kun, når det er absolut påkrævet. Kommunalbestyrelsen skal også træffe afgørelse om, hvilken periode stofselerne kan anvendes og løbende også vurdere om mindre indgribende foranstaltning kan anvende.

Kilde: Ankestyrelsen 

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kammas mareridt 

Sådan så Kammas hverdag ud. Alle billeder af Kamma er udleveret af hendes familie. De har dog ønsket, at hun bliver masket på de billeder, hvor hun er fastspændt med stofsele. Privatfoto
Sådan så Kammas hverdag ud. Alle billeder af Kamma er udleveret af hendes familie. De har dog ønsket, at hun bliver masket på de billeder, hvor hun er fastspændt med stofsele. Privatfoto
 

Ekstra Bladet er i besiddelse af flere hundrede sider af Kammas journaler, hvori det fremgår, at hun i mange af døgnets timer har ligget spændt fast med en stofsele siden slutningen af maj måned måned. 

Heri fremgår det også, at hun flere gange dagligt har forsøge at komme ud af selen, som Ankestyrelsen nu slår fast har været brugt ulovligt. Her er et eksempel på Kammas dag 1. august i år: 

kl. 8.45: Kamma ses med motorisk uro, forsøger at tage sele af og fjerne sengehest-overtræk.

Kl.10.50: Kamma udtrykker verbalt om hjælp til at komme af med selen.

Kl. 13-15: Kamma udviser, både verbalt og nonverbalt, i dette tidsrum flere gange, at hun vil have hjælp til at få selen af, og hun forsøger på at rejse sig.

Kl.15-17: Kamma udviser motorisk uro i dette tidsrum, hvor hun vil op at gå, og forsøger at fjerne selen.

Alle billeder af Kamma er udleveret af hendes familie. De har dog ønsket, at hun bliver masket på de billeder, hvor hun er fastspændt med stofsele. Privatfoto
Alle billeder af Kamma er udleveret af hendes familie. De har dog ønsket, at hun bliver masket på de billeder, hvor hun er fastspændt med stofsele. Privatfoto
 

Ifølge Thisted Kommune sker fikseringen for at forhindre Kamma i at falde ud af sin seng og kørestol, efter hun har fået det ene ben amputeret.

- Det er forfærdeligt. Jeg bliver helt rørt, siger Else Marie Andreasen og tørrer en tåre væk fra øjenkrogen, da hun og hendes mand Henning læser om Kammas situation. Foto: Claus Bonnerup Samfund Borgere om bæltefikserede Kamma: - Det der er en katastrofe

De pårørende har hele tiden ment, kommunen bør bruge fast vagt i stedet for fiksering. Blandt andet fordi Kamma er ked af at være i bælte og ofte ligger spændt fast i sengen, mens den er fuld af urin og afføring.

Ekstra Bladet den 9. september.
Ekstra Bladet den 9. september.
 

Eksempelvis står der i hendes journal:

'Kamma er kommet af med en meget stor grødet aff.(red. afføring) 5.25 i hele sengen, natkjole og hele kroppen (..) har siddet fast inde hos hende da hun ikke kunne få bælte på igen da det var smurgt ind i aff (red. afføring).'

'Kl. 8.15.. mødes K. liggende i sengen, hvor hun har aff. (red. afføring) og har krøllet bleen sammen, er meget svedig og forkommen.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommunen: - Det skal vi rette op på

Thisted Kommune besluttede 21. august at forlænge brugen af stofsele til Kamma frem til 21. oktober. Men det er slut nu efter Ankestyrelsens afgørelse. 

Hidtil har kommunen nægtet at udtale sig i den konkrete sag. Ekstra Bladet har derfor først forsøgt at ringe direkte op til borgmester Ulla Vestergaard (S) og efterfølgende sendt en mail. Den har hun dog sendt den videre til direktør for Beskæftigelse, Social og Sundhed Lone Becker. 

Billedet er taget for få dage siden og viser den store sele, som spænder Kamma fast til sengen. Kammas journaler viser, at hun dagligt forsøger at komme fri. Alligevel har kommunen forlænget fikseringen frem til oktober. Privatfoto Dansk politik Plejehjem forlænger fiksering af dement: - Det er klamt

Men hun vil heller ikke kommentere Kammas sag:

– Vi må ikke kommentere på den konkrete sag, men generelt set retter vi os altid efter de afgørelser som Ankestyrelsen måtte komme med til Thisted Kommune, hvorefter vi selvfølgelig orienterer vores medarbejdere, skriver hun i en mail. 

Ekstra Bladet har også spurgt kommunen, om man kan forsikre, at der ikke er brugt stofseler til andre ældre i mod reglerne. Hertil svarer Lone Becker: 

– Vi kan samtidig garantere, at der ikke er brugt stofseler i hele 2018 i Thisted Kommune, ligesom der i 2019 kun er brugt sele i et enkelt tilfælde.

I et opfølgende spørgsmål om, hvordan hun har det med, at Thisted Kommune har anvendt stofseler i strid med reglerne, erkender Lone Becker, at kommunen har handlet forkert:

– Det er selvfølgelig en klar ambition for Thisted Kommune, at borgere og deres pårørende kan føle sig trygge i vores tilbud. Det har vi ikke formået i denne sag, og det skal vi rette op på.

65 kommentarer
Vis kommentarer