Anklaget for trusler og millionsvindel: 3F jagter os som en mafia

Det nordjyske nedrivningsfirma, IF Group, der er anklaget for lønfusk for 16 millioner kroner, kritiserer nu fagforeningen 3F for at true firmaets medarbejdere og bruge 'mafia-lignende metoder'

Et større, dansk firma er anklaget for lønfusk for millioner. Nu svarer de på kritikken. Foto: DR
Et større, dansk firma er anklaget for lønfusk for millioner. Nu svarer de på kritikken. Foto: DR

Anklager om trusler og lønfusk for 16 millioner kroner hænger over det nordjyske nedrivningsfirma, IF Group, efter fagforeningen 3F har hevet virksomheden i retten.

Men der er ingen hold i anklagerne, skriver IF Groups kommunikationschef, Line Adelborg, i en længere mail til Ekstra Bladet.

'Ingen medarbejdere er blevet underbetalt. Vi behandler vores medarbejdere godt (...) Alle medarbejdere - danske såvel som rumænske - er ansat på dansk overenskomst, de rumænske medarbejdere får imellem 125 og 175 kr. i timen, skriver Line Adelborg.

Ekstra Bladet og DR kunne søndag aften fortælle om tidligere medarbejdere, der angiveligt har arbejdet langt flere timer, end deres lønsedler fra IF Group viser. Alligevel har de ikke fået udbetalt den løn, de har haft krav på, fortæller 3F.

Også den anklage afviser Line Adelborg.

'Alle medarbejdere har fået løn time for time, de har arbejdet, uden undtagelse. De er ansat under det som hedder en arbejdstidsaftale – hvor de arbejder x antal timer og får løn for 160 timer pr. måned, efterfølgende har de således afspadseret det antal timer, de har til gode. Dvs. at hvis de har 200 timer til gode, så får de 200 timer udbetalt, imens at de afspadsere. Helt i overensstemmelse med overenskomsten.'

Arbejdede for to firmaer - uden at vide det
I flere måneder arbejdede rumænske medarbejdere for et nyt firma – MH Enterprise Thørring. Men arbejdet foregik på samme byggeplads, for samme byg-herre og med samme arbejdstøj og værktøj. Desuden fik medarbejderne aldrig at vide, at de var blevet ansat i et nyt firma.

Hvorfor bliver medarbejderne ikke oplyst om, at de pludselig skifter arbejdsplads?

'Helt centralt for forståelsen er, at de rumænske medarbejdere gerne vil tjene så mange penge som muligt, så de kan komme hjem til deres familier igen med mulighed for at købe hus mm. Derfor har de selv efterspurgt så mange timer som muligt. De ønsker ikke en 37-timers uge, fordi det for dem er lig med spildtid, da de ikke som de fleste danskere har mulighed for at bruge fritiden sammen med deres familier', svarer Line Adelborg.

'3F opfører sig som en mafia'
I mailen kritiserer Line Adelborg flere gange 3F for at bruge 'mafia-lignende metoder', når fagforeningen henvender sig til firmaets medarbejdere.

'Vi oplever som virksomhed at 3F på groveste vis chikanere og truer vores ansatte – 3F møder de op hos dem privat – både i Danmark og Rumænien, på byggepladserne hvor de truer dem (...) 3F fortæller dem, at de kan miste jobbet, hvis de ikke taler med 3F og lover dem penge, hvis de underskriver anklager imod os som virksomhed. Vores medarbejdere har følt sig udtrykke og chikaneret. Og vi oplever 3Fs metoder som mafia lignede, og at de igen og igen kan få lov til at behandle virksomheder på denne her måde, begriber jeg som person simpelthen ikke (...) 3F holder sig ikke for fin til at tegne et falsk billede over for medierne, de har været særdeles kreative. Det er langt fra første gang 3F går direkte efter struben på en virksomhed – og det bliver heller ikke den sidste', står der i mailen.

Den melding chokerer næstformand i 3F's byggegruppe, Palle Bisgaard.

- Det er fuldstændig hen i vejret at påstå sådan noget. Vores afdeling, der har haft kontakt med de her folk, har brugt mange, mange timer på at opnå en fortrolighed. Vi bruger ikke sådanne metoder, og hvis vi gjorde, ville vi aldrig kunne belyse sagerne, fortæller han til Ekstra Bladet.

Han oplyser samtidig, at 3F i december 2015 benyttede en rumænsk tolk, der på et tidspunkt kom op at skændes med en formand i et skur. Tolken har de ikke brugt siden, understreger han.

- For det er slet ikke i orden, at man skændes med andre medarbejdere på den måde. Det er den eneste gang, der har været noget, som kunne minde om uoverensstemmelser. Tværtimod har vi stor forståelse for, at de her udenlandske arbejdere gerne vil arbejde mere end 37 timer. Men man skal ikke gøre det for den halve pris, som IF Group har gjort. Derudover kender vi ingen rumænere, der får noget i nærheden af 170 kroner i timen. I stedet får de minimallønnen, der er på 123 kroner, lyder det fra Palle Bisgaard.

Du kan læse hele Line Adelborg og IF Groups svar her.

Konfrontation med IF Group

IF Group anklages af 3F for at have underbetalt op mod 100 rumænske medarbejdere gennem halvandet år. Har I det?

'Ingen medarbejdere er blevet underbetalt. Vi behandler vores medarbejdere godt og vi har - efter denne sag er begyndt at rulle - modtaget en støtte erklæring, hvor det må siges at hovedpersonerne, vores rumænske medarbejdere, i denne sag bakker os op. Du kan læse af støtteerklæringen, at vi oplever som virksomhed at 3F på groveste vis chikanere og truer vores ansatte – 3F møder de op hos dem privat – både i Danmark og Rumænien, på byggepladserne, hvor de truer dem. Bl.a. med udtalelser som: 'Hvis du ønsker at se din søn igen, skal du tale med mig' (Personen er for mig kendt og han kan udtale sig anonymt, da han er meget nervøs ved 3F). 3F fortæller dem, at de kan miste jobbet, hvis de ikke taler med 3F og lover dem penge, hvis de underskriver anklager imod os som virksomhed. Vores medarbejdere har følt sig udtrykke og chikaneret. Og vi oplever 3Fs metoder som mafia lignede, og at de igen og igen kan få lov til at behandle virksomheder på denne her måde begriber jeg som person simpelthen ikke.

Alle medarbejdere danske såvel som rumænske er ansat på dansk overenskomst, de rumænske medarbejdere får imellem 125 og 175 kr. i timen. Derudover har virksomheden en række udgifter, da vi stiller bolig mm til rådighed. Vores rumænske medarbejdere er efter vores opfattelse særdeles tilfredse med deres løn, vores planlægning / arbejdes tilrettelæggelse, arbejdsforhold, boligforhold samt fri bil til fri afbenyttelse – Vi har desuden igennem tiden arrangeret sociale aktiviteter for vores rumænske medarbejdere, såsom fisketure, julefrokoster, sommerfester, fodboldturneringer, firmaudflugter f.eks. til en fodboldkamp, hvor et superliga hold spillede imod AaB. etc. – alt sammen til stor glæde for vores medarbejdere. Vi har i det daglige en rigtig god og tæt dialog med dem – de fleste har arbejdet for os i op imod 4 år.

Tidligere medarbejdere fortæller, at de har arbejdet langt flere timer, end deres lønsedler fra IF Group viser. Alligevel har de ikke fået udbetalt den løn, de var berettiget.'

Hvorfor har jeres ansatte ikke fået udbetalt den løn, de har krav på?

'Alle medarbejdere har fået løn time for time de har arbejdet, uden undtagelse.

De er ansat under det som hedder en arbejdstidsaftale – hvor de arbejder x antal timer og får løn for 160 timer pr. mdr., efterfølgende har de således afspadseret det antal timer de har til gode. Dvs. at hvis de har 200 timer til gode får de 200 timer udbetalt imens at de afspadsere. Helt i overensstemmelse med overenskomsten.

Dog kan det for nogen rumænske medarbejdere være svært at forholde sig til en lønseddel hvor der står 160 timer på, hvis man har arbejdet 200 timer, SÆRLIGT hvis 3F fortæller dem at de ikke kommer til at få deres berettiget løn. Dette har vi flere eksempler på.

Til info kan jeg fortælle at alle ansætteles forhold og kontrakter mv. får de på dansk og rumænsk og vi har en medarbejder på lønkontoret som taler rumænsk – hun har til tider måtte forklare forhold omkring danske skatte regler som også for nogen kan være svært at forstå. Vi har oplevet at nogen f.eks. tror at hvis de betaler 38% i skat, så er det os som får pengene – det forklare vi naturligvis hver gang vi støder på sådanne problemer, at sådan forholder det sig ikke.

I flere måneder arbejdede flere medarbejdere for et nyt firma – MH Enterprise Thørring – men på samme byggeplads, for samme byg-herre og med samme arbejdstøj og værktøj. Det fik medarbejderne aldrig at vide, og på lønsedlerne fra IF Group stod der, at de afspadserede i den periode. Dermed fik de heller ikke der deres berettigede løn.'

Hvorfor bliver medarbejderne ikke oplyst om, at de pludselig skifter arbejdsplads?

'Helt centralt for forståelsen er, at de rumænske medarbejdere gerne vil tjene så mange penge som muligt, så de kan komme hjem til deres familier igen med mulighed for at købe hus mm. Derfor har de selv efterspurgt så mange timer som muligt. De ønsker ikke en 37-timers uge, fordi det for dem er lig med spildtid, da de ikke som de fleste danskere har mulighed for at bruge fritiden sammen med deres familier. 

IF Group har aftalt afspadsering i en periode for alle medarbejdere, hvor de fik udbetalt afspadseringsløn og hvor IF Group har sendt dem på afspasering, som det har været aftalt på arbejdstidsaftalerne.

Nogle medarbejdere har i afspadseringsperioden valgt at tage hjem – hvor de alle naturligvis fik udbetalt afspadseringsløn. Andre medarbejdere valgte i perioden at påtage sig vikararbejde for MH Entreprise, hvor de naturligvis fik udbetalt overenskomstmæssig løn for udført arbejde. Disse personer fik således både afspadseringsløn fra IF Group og løn fra MH Entreprise i perioden.

Flere af de rumænske formænd spurgte MH entreprise, om de kunne være ansat i den periode, hvor de skulle være på afspadsering. Disse medarbejdere ønskede ikke at tage hjem og har naturligvis været klar over hvem deres arbejdsgiver i perioden var.

Det er vigtigt at du forstår at i en periode hvor medarbejderne har arbejdet for vikarfirma – har fået løn fra vikarfirmaet OG fra IG Group, altså dobbelt løn om du vil. De er blevet lønnet for hver time de har arbejdet.

Vi er bekendt med, at det ikke er ulovlig for sygeplejersker og læger at holde fri/afspadsere og så samtidig tage et stykke arbejde for et vikarfirma, der indebærer timer på præcis samme afdelinger og i samme arbejdstøj, som de holder fri/afspadserer fra. Eneste forskel er, hvor lønnen kommer fra.  

Flere medarbejdere fortæller, at de uden forklaring er blevet afkrævet op mod 16.000 kroner af deres løn for slidtage af værktøj og fri bil. En brugt bil, der kun var til rådighed til og fra arbejdet.'

Hvorfor blev de det?

'Det er de bestemt heller ikke! Jeg er blevet stillet et lignede spørgsmål, DR havde fået udleveret en lønseddel fra 3F. Hvor en arbejdsretsfaglig ekspert eftersignede skulle have informeret DR om at en medarbejder blev trukket 10.000 kr. pr mdr. for fri bil. Enten er denne ekspert særdeles uvidende eller også var eksperten interesseret i at tegne et falsk billede. Det fremgår meget tydeligt at der er tale om en periode på 3 mdr.

Det kan være svært at finde hoved og hale i en lønseddel, men ikke for en arbejdsretsfaglig ekspert. 3F holder sig ikke for fin til at tegne et falsk billede over for medierne, de har været særdeles kreative. Det er langt fra første gang 3F går direkte efter struben på en virksomhed – og det bliver heller ikke den sidste.

Vores medarbejdere betaler ikke for slidtage for værktøj. De betaler ca. 3.300 kr. pr. mdr. for fri bil – de har bilen til rådighed 24/7 – de kan bruge den i hele landet, den indeholder fri brobizz og fri benzinkort de frit kan benytte. Alle udgifter forbundet med at have bilen dækkes af os.   

Vores rumænske medarbejdere betaler kun dét for fri bil (og fri benzin, reparation og Brobizz), som SKAT som minimum opkræver, ikke 10.000 kr. om måneden, som I før har fremlagt. IF Group stiller biler til rådighed for vores rumænske medarbejdere. Disse biler er til rådighed for erhvervsmæssig og privat anvendelse og deles typisk mellem flere personer. Det er tilstrækkeligt, at bilen er til rådighed for privat anvendelse, til at der foreligger krav om beskatning af bilen. Der er ikke nogen mængderabat på, hvor mange biler, der kan ske beskatning af, eller mulighed for, at flere medarbejdere kan dele beskatningen. Derfor skal alle medarbejdere, der har bilen til rådighed, beskattes af den fulde værdi af bilen. Beskatningen sker med 25% af bilens værdi, dog minimum DKK 160.000, som tillægges 150% af ejer afgiften. Den eneste mulighed for at undgå beskatning vil være, at der sker egenbetaling svarende til værdien af fri bil. Egenbetalingen gennemføres som et træk i lønnen efter skat. IF Group har valgt denne fremgangsmåde for at stille alle de ansatte ens og for at sikre, at ingen ansatte risikerer en skattesag vedrørende bilerne. Der er ikke nogen alternativ skattemæssig løsning til undgåelse af beskatning, når der er rådighed over bilen til privat anvendelse. Fri bil og egenbetaling af fri bil er således ikke en overenskomstmæssig behandling, men et skatteanlæggende. Dette er baseret på gældende skatteregler.'

På IF Groups hjemmeside står der; ’Vi prioriterer miljø og arbejdsmiljø højt og IF Group A/S er dækket af overenskomst og kan få råd og vejledning i alt inden for erhvervsjura, byggeteknik og personaleforhold.’ Alligevel beretter flere medarbejdere om trusler om fyring, hvis de gik til en fagforening eller satte spørgsmålstegn ved deres kontrakter. Enkelte har allerede modtaget fyresedler. Er det normalt praksis hos IF Group?

'Vi har naturligvis ikke truet nogen af vores medarbejdere med fyresedler. Det står samtlige medarbejdere fra Rumænien frit for at melde sig ind i et fagforbund. De arbejder alle under dansk overenskomst. Vi har tidligere været i dialog med 3F, hvor vi har forespurgt 3F om de kunne ønske at vi opfordret vores rumænske medarbejdere til at blive medlem af 3F, således vi kunne fremme dialogen imellem os som virksomhed og 3F - dette var 3F ikke interesseret i. Det er derfor vores oplevelse, at 3F kun er interesseret i at værge få medlemmer – frem for alle vores rumænske medarbejdere. Vi har medarbejdere , danske såvel som rumænske medarbejdere som er medlem af fagforbund. I morgen kommer vores rumænske medarbejdere tilbage fra juleferie – både dem som er medlem og dem som ikke er medlem. Men jeg vil da gerne modtage dokumentation herpå.

Det korte af det lange er at vi som virksomhed opfatter at 3F jagter os, udelukkende fordi vi har ansat udenlandsk arbejdskraft.

Det harmonerer med vores opfattelse af, at 3F mere er interesseret i sagen for sagens skyld, frem for at varetage medlemmers interesse. Her må jeg understrege, at ikke-medlemmer ikke får del i en eventuel bod, og at pengene alene går til 3F egen kasse! Hvilket kan opfattes som en forretningsmodel.

Ift. arbejdsmiljø vil jeg overordnet gerne tilføje at IF Group gør meget for at alle vores medarbejdere følger miljø- og sikkerhedsregler. Vi udlevere sikkerhedstasker, indeholdende personlige vernemidler og sikkerhedsudstyr til alle medarbejdere, dernæst bliver medarbejderne instrueret i hvordan de skal beskytte sig. Dem som arbejder med asbest, PCB og tungmetaller har deltaget og bestået AMO kurser på håndtering af miljøskadelige stoffer. Vi har en KMA (Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø) afdeling i virksomheden, som beskæftiger sig sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet, ift. projekter og medarbejdere. Jeg kan ikke understrege nok at det ligger os meget på sinde at passe på vores medarbejderes helbred. Vi følger alle reglementer og har desuden indført yderligere sikkerheds initiativer, bl.a. indførte vi for ca. 3 år siden jævnlige blodprøver – for at sikre os at INGEN af vores medarbejdere risikeres at udsættes for fare.'