Ansatte i kommune skulle svare på byge af spørgsmål fra chef om fyret kollega

En chef i Allerød Kommune valgte i november at sende en intern mail med 13 spørgsmål rundt til ti udvalgte medarbejdere

En chef i Allerød Kommune valgte i november at sende en intern mail med 13 spørgsmål rundt til ti udvalgte medarbejdere. Det skriver Avisen.dk.

Alle spørgsmålene handlede om en 50-årige socialrådgiver, der fem måneder forinden var blevet opsagt med virkning fra årsskiftet.

Socialrådgiverens fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, havde rejst en sag på baggrund af opsigelsen. Men det er endnu ikke besluttet, om selve aspektet med spørgeskemaundersøgelsen skal indgå, forklarer Peter Westberg, der er konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Han er dog meget forbavset over den interne undersøgelse.

- Vi er meget forundrede over, at kommunen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt kolleger, efter at de har truffet afgørelse om afskedigelse, og vi har aldrig oplevet noget lignende, siger Peter Westberg til Avisen.dk.

Avisen.dk er i besiddelse af mailen, hvor de tilsendte spørgsmål og svar fra kollegerne fremgår. Den blev sendt til Peter Westberg, da han står for sagen.

Et af spørgsmålene lyder: "Oplevede du, at der skete ændringer i (...)'s opgavevaretagelse i perioden?".

Læs alle spørgsmålene her. 

Professor emeritus ved Aarhus Universitet Ole Hasselbalch er forbløffet over Allerød Kommunes ageren i sagen.

Han beskæftiger sig med ansættelsesret og understreger, at der ikke er noget, der forbyder, at man spørger dele af personalet om en opsagt medarbejder.

Det er dog ganske ualmindeligt, at en chef sender spørgsmål rundt, når opsigelsen er sket, forklarer han. 

- Det er ikke ulovligt, men jeg forstår ikke den fremgangsmåde. Hvis man skal afskedige folk på grund af samarbejdsproblemer, må det skyldes, at nogen henvender sig med samarbejdsproblemer. Man spørger ikke kollegerne, om der er samarbejdsproblemer, siger Ole Hasselbalch.

Den fyrede socialrådgiver Vibeke siger, at hun er ved at blive vanvittig, efter kommunen lavede spørgeskemaet. Læs hendes egen forklaring her.

Avisen.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Allerød Kommune. Men kommunen ønsker ikke at udtale sig om den konkrete personalesag. Det har heller ikke været muligt at få en generel kommentar.

Ifølge Peter Westberg ønskede Allerød Kommune, at svarene fra kollegerne skulle indgå i vurderingen af sagen.

Men hvis kollegernes udsagn skulle være en del af sagen, måtte den gå helt om, da fyrede socialrådgiver ikke var blevet partshørt. Af den grund valgte kommunen, at spørgeskemaundersøgelsen alligevel ikke skulle indgå i sagen, forklarer han.

0 kommentarer
Vis kommentarer