Antallet af indlagte med coronavirus falder

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark er faldet med 12 til 85. Yderligere fire er døde, viser tal

Antallet af indlagte med coronavirus falder

Se her, hvordan en coronatest foregår - og føles. Video: Emma Svendsen.

Antallet af indlagte med coronavirus fortsætter med at falde. Der er fredag indlagt 85, hvilket er 12 færre end torsdag.

Det viser tal for Statens Serum Institut.

Antallet af indlagte er det laveste siden 17. marts, hvor 82 smittet med coronavirus var indlagt.

De to dage før - 15. og 16. marts - var der indlagt henholdsvis 28 og 62 på de danske sygehuse.

Indlæggelserne toppede i starten af april med 535. Der har dog stort set siden været en faldende tendens i antallet af indlagte.

Der er fredag fortsat 17 med coronavirus indlagt på intensiv afdeling. Ti er så syge, at de har brug for en respirator til at trække vejret. Det er to flere end torsdag.

Yderligere fire smittet med virusset er døde, hvilket bringer det samlede dødstal op på 586.

Coronavirus behøver dog ikke at være dødsårsagen, selv om dødsfaldene indgår i opgørelsen.

For at tælle med i statistikken skal man være død senest 30 dage efter en positiv test.

Der er registreret 64 nye smittet mod coronavirus. De seneste seks dage er der registreret 40 eller færre nye smittetilfælde.

Samlet er 11.875 registreret smittet med virusset. Langt de fleste formodes dog at have overstået sygdommen.

Sundhedsmyndighederne har ikke et egentligt tal for raskmeldte, men bruger i stedet betegnelsen, at man har overstået infektionen.

Det er man, hvis man 14 dage efter en positiv test ikke er indlagt eller afgået ved døden.

Langt størstedelen af de bekræftede smittetilfælde - 10.656 - har overstået infektionen. Det er 33 flere end torsdag.

Der er blevet testet yderligere 10.071 personer, hvilket bringer det samlede antal op på 562.905.

Tallet er dog reelt højere, da der i opgørelsen kun indgår tal for de test, der er kommet svar på.

Antallet af prøver, der er eller bliver analyseret, er steget til 684.557. Det er 12.999 flere end torsdag.