Arbejdsmarkedet summer af liv trods sløj økonomisk vækst

Ledigheden falder fortsat i Danmark og er nu på 4,2 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik

Ledigheden fortsætte med at falde i Danmark. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge statistikken faldt ledigheden i marts til 4,2 procent fra 4,3 procent måneden før. Det svarer til, at der er 112.800 ledige efter et fald på 2200.

- Det forholdsvis store fald i ledigheden skal tages med et vist forbehold, da den sæsonkorrigerede ledighed for februar er blevet opjusteret med 400 fuldtidspersoner siden sidste måneds offentliggørelse, skriver Danmarks Statistik.

Ifølge Jyske Bank betyder dagens tal, at ledigheden er faldet med 4700 personer i første kvartal, den stærkeste udvikling siden første kvartal 2014.

- Det er ret bemærkelsesværdigt taget i betragtning af, at vækstnøgletallene ellers har været sløje. Men accelerationen på arbejdsmarkedet går igen i de se seneste beskæftigelsestal.

- Dermed står vi fortsat i en situation, hvor opsvinget bedømt ud fra blandt andet privatforbruget og eksporten ser ud til kun lige at snegle sig af sted, mens arbejdsmarkedet lever i bedste velgående, skriver seniorøkonom Niels Rønholt.

Den lave ledighed får Dansk Erhverv til at advare om, at der kan komme flaskehalse i økonomien.

- Faldet i ledigheden gør, at vi nærmer os det strukturelle niveau for ledigheden, som vurderes at ligge i størrelsesordenen 90.000-100.000 personer på landsplan.

- Dermed skal den økonomiske politik over de kommende kvartaler og år have fokus på at sikre, at vi undgår flaskehalse på arbejdsmarkedet, siger Steen Bocian, cheføkonom hos Dansk Erhverv.

Han opfordrer til, at regeringen og Folketinget fokuserer på at få flere folk ud på arbejdsmarkedet og ikke at stimulere økonomien.

- Vi skal i stedet have fokus rettet mod at udvide arbejdsstyrken og øge produktiviteten, så vi udnytter ressourcerne i vores økonomi bedre, mener Steen Bocian.

10 kommentarer
Vis kommentarer