Arnold Busck lukker alle butikker og indgiver konkursbegæring

Boghandlerkæden Arnold Busck lukker alle sine butikker og har indgivet konkursbegæring til skifteretten, oplyser kæden i en pressemeddelelse

Den danske boghandlerkæde, der blev grundlagt af Arnold Busck i 1896, lukker. Kassen er tom. Så kort kan det siges.

Nedlukningen har gjort det umuligt for Arnold Busck at holde virksomheden kørende.

'Siden midten af marts har Arnold Busck-kædens butikker været lukket ned helt eller delvist, og medarbejdere har været hjemsendt, og selvom strøgbutikkerne igen er åbnet ved indgåelse af frivillige aftaler om arbejdstider med loyale medarbejdere, har det ikke været muligt at få stillet den fornødne likviditet til rådighed i det omfang, det har krævet for at kunne finansiere den manglende omsætning,' skriver Arnold Busck i en pressemeddelelse.

Redningspakker udeblev
Arnold Busck har haft adgang til at søge hjælpepakker til faste omkostninger, men skriver, at udfærdigede regler betød, at Arnold Busck ville blive kompenseret i meget begrænset omfang for de faste omkostninger som følge af nedgangen i omsætning.

Arnold Busck har som mange andre virksomheder endvidere kunnet søge delvis lønkompensation, men i pressemeddelelsen fremgår det, at boghandlerkæden endnu ikke har modtaget hjælpepakker, da sagsbehandlingen tilsyneladende har varet meget længere end forventet.

Virksomheden skriver, at hjælpepakkerne under alle omstændigheder ikke ville kompensere Arnold Busck for de tab, som virksomheden har haft under coronapandemien.

Ifølge advokat Peter W.R. Krarup drejer det sig om 400 stillinger, der bliver nedlagt, fordelt på både fuldtidsansatte og deltidsmedarnejdere.

Medarbejderne er dækket af Lønmodtagernes Garantifond og får udbetalt løn i deres opsigelsesperiode.