Vildsvin måske på vej tilbage til DK

En ny rapport viser, at risikoen for svinepest er ubetydelig, hvis der igen kommer vildsvin i Danmarks natur

Risikoen for svinepest er ubetydelig, hvis der igen kommer vildsvin i Danmarks natur, viser en ny undersøgelse. (Foto: Claus Lunde)
Risikoen for svinepest er ubetydelig, hvis der igen kommer vildsvin i Danmarks natur, viser en ny undersøgelse. (Foto: Claus Lunde)
Vildsvinet, der er fredløst herhjemme, kan genindvandre til den danske natur, uden at det vil øge risikoen for svinepest i Danmark nævneværdigt.

Det fremhæver Danmarks Naturfredningsforening (DN) med henvisning til en ny undersøgelse, 'Wildrisk', som er udført for Danske Slagterier, Fødevarestyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser.

Vildsvinet er ikke i sig selv en trussel, når man taler om svinepest i Danmark, fastslår Åse Uttenthal, der er seniorforsker i afdelingen for virologi hos Danmarks Fødevareforskning og ekspert i svinepest.

- Vi har ikke sygdommen her i landet, hverken blandt vilde eller tamme svin. Der er heller ikke svinepest i Nordtyskland, hvorfra en vild bestand måske kan sprede sig op gennem Jylland. Det er muligt at have en vildtlevende svinebestand uden svinepest, siger Åse Uttenthal til bladet Natur og Miljø, der udgives af Naturfredningsforeningen.