Ingen kontrol

Der er ingen regler for, hvem der må give laser- behandlinger

Laserbehandling af huden er lovløst land i sundhedsvæsenet.

Selv om der kan opstå alvorlige skader på huden, hvis udstyret ikke bruges korrekt, så stiller myndighederne ingen krav om uddannelse til de personer, der bl.a. bruger laseren til at fjerne tatoveringer.

Og det er bekymrende for patienternes sikkerhed, mener afdelingslæge dr.med. Merete Hædersdal fra Bispebjerg Hospital, der også er formand for Dermatologisk Selskabs laserudvalg.

Det kræver specialviden
- Der er stor fare for, at laserbehandling giver alvorlige komplikationer på huden, hvis den udføres af personer, der ikke har den nødvendige viden, siger hun og fortsætter:

- Det kræver specialviden dels at kunne give den rette information og behandling og dels at være i stand til at vurdere, hvordan huden vil reagere på laserbehandling.

Forkert brug af laser kan bl.a. medføre brandskader og misfarvning af huden. Men der findes ikke nogle tal på, hvor mange der får skader efter forkert laserbehandling.

Akut behov
Merete Hædersdal har siden i sommer set fem kvinder, der alle har fået bivirkninger af laserbehandling, og hun frygter, at antallet af fejlbehandlinger vil stige, hvis der ikke bliver gjort noget:

- Laserbehandling bliver brugt i stigende omfang, og antallet af reklamer for laserbehandling er steget markant i aviser og blade. Derfor er der et akut behov for, at myndighederne regulerer området og stiller krav om, at det kun er personer med den nødvendige uddannelse inden for hud og laser, der udfører behandlingerne, siger Merete Hædersdal.