Psykisk syg kvæstet under job på Granhøjen

Arbejdsulykke kostede omstridt institution politi-anmeldelse og 25.000 kroner i bøde

En psykisk syg førtidspensionist arbejdede med livet som indsats, da han kom ud for en arbejdsulykke på Det Miljøterapeutiske Tilbud Granhøjen i Odsherred.

Lykkeligvis slap han med at brække den ene fod og slå en flig af en knyst, selv om alle normale sikkerhedsregler var sat ud af kraft.

Ulykken fandt sted 30. marts 2001 på en af Granhøjens ejendomme - Skovlundevej 1 i Sdr. Asmindrup- og førte til, at Arbejdstilsynet meldte institutionen til politiet. Her reagerede man med en samlet bøde på 25.000 kroner, som ægteparret bag Granhøjen, Grete og Torsten Mikkelsen, betalte uden protester.

LØS STIGE
Den nu 32-årige Lars ( navnet ændret, red. ) skulle med en skraber af krydsfinér rense taget for mos og lav. For at udføre det job sad han på en fem meter lang stige, som var placeret på et mere end to meter højt stillads, og som ifølge Arbejdstilsynets rapport fra ulykken lå løst på taget.

Stigen var nemlig ikke forsynet med bøjle. Ydermere var stilladset ikke fæstnet til huset, ligesom det heller ikke var forsynet med fodbrædder, enderæk-værker eller plader under stilladsfødderne.

Eneste gardering mod ulykker var en mandlig beboer på Granhøjen, som stod på stilladset og holdt fast i stigen, men det var ikke nok.

På et tidspunkt blev han uopmærksom, hvorefter stigen skred ud over stilladsdækkets kant. Lars fulgte med, men i stedet for at falde til jorden, landede han på stilladset, hvor han fod kom i klemme mellem et stigetrin og stilladsdækket og brækkede.

I Arbejdstilsynets rapport blev forløbet vurderet som 'uforsvarligt', og Granhøjen fik et øjeblikkeligt påbud om at forbedre sikkerheden.

BYGGEPLADS
Beboerne udfører deres arbejde under opsyn af faglærte håndværkere, men selv om der er tale om et socialt behandlingstilbud, er arbejdet med at renovere de mange ejendomme registreret som en almindelig byggeplads hos Arbejdstilsynet. Og derfor er miljø- og sikkerhedsreglerne de samme som andre steder.

Grete og Torsten Mikkelsen har meddelt, at de ikke ønsker at tale med Ekstra Bladet. De har heller ikke reageret på tilbuddet om at udtale sig til denne artikel.