Fælles front mod drikkevand på aktier

En samlet dansk vandforsyning afviser regeringens tanker om at lave kommunalt ejede vandværker om til private aktieselskaber

Fælles front mod drikkevand på aktier: Enig vandsektor afviser regeringens tanker om liberalisering af vandværkerne med risiko for, at vandet bliver dyrere.

Såvel landets 2600 private vandværker som de 160 kommunalt ejede og Kommunernes Landsforening gør fælles front. I stedet anbefaler de regeringen, at vandsektoren moderniseres uden privatiseringer, der risikerer at give dyrere vand for forbrugerne og skade miljøet.

- Forbrugernes vand skal fortsat komme fra kommunale selskaber eller private forbrugerejede vandværker, siger adm. direktør Bent Soelberg fra de private vandværker.

- Private aktionærer kræver størst muligt udbytte, som regeringen måske mener, kan tjenes ind ved effektiviseringer. Men det er som at tisse i bukserne. Når der ikke kan effektiviseres mere, skal aktionærerne fortsat tjene på vandet. Og så er der kun forbrugerne til at betale, mener han.