DSB revurderer etiske regler efter kritik

DSB skal i tænkeboks efter kritik af samarbejdet med Waterfront

(Foto: Jens Dresling).
(Foto: Jens Dresling).

Advokatfirmaet Bruhn & Hjejle har afsluttet deres uvildige advokatundersøgelse af samarbejdet mellem DSB og Waterfront, som DSB sammen med transportministeren iværksatte i januar 2013. Der er som led i undersøgelsen fremkommet forhold, som har givet anledning til kritik.

- Den uvildige undersøgelse peger på arbejdsmetoder, som er helt uacceptable og som DSB på det kraftigste tager afstand fra. Undersøgelsen bygger på frivillighed, og der kan være forhold, som ikke er belyst, men beretningen giver rigelig med information til at drage de nødvendige konsekvenser og iværksætte de nødvendige forbedringstiltag i DSB, udtaler Peter Schütze, bestyrelsesformand i DSB i pressemeddelse.

En af konsekvenserne af kritikken bliver, at den suspenderede DSB-underdirektør Peder Nedergaard Nielsen fyres.

Derudover fremgår det af pressemeddelse, at:

- DSB igangsætter en revurdering af selskabets etiske regler.

- DSB igangsætter et arbejde for at forbedre de interne processer herunder i forhold til offentlighedsloven.

- DSB etablerer en 'whistleblower'-ordning.

- Der må ikke herske tvivl om, at DSB ønsker at have en åben, ærlig og direkte dialog med alle interessenter. Vi vil ligesom andre virksomheder benytte os af ekstern rådgivning, men det skal stå klart, at kun DSB repræsenterer DSB og at vi forventer, at regler om god adfærd overholdes af enhver medarbejder, leverandør eller rådgiver.”, udtaler administrerende direktør Jesper Lok i pressemeddelelse og fortsætter:

- Sammen med ministeriet vil vi udarbejde klare retningslinjer og spilleregler, der sikrer det.

0 kommentarer
Vis kommentarer