Disse seks banker må IKKE lukke

Seks finansielle virksomheder er så vigtige for samfundsøkonomien at de ikke må gå ned: Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank

De seks finansielle virksomheder skal - hvis det står til udvalget - under skærpet tilsyn.

Seks finansielle virksomheder er af et udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet blevet udpeget som systemisk vigtige for samfundet. Såkaldte SIFI-banker. Det drejer sig Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank.

SIFI står for Systemically Important Financial Institution.

Vækst- og erhvervsminister Annette Vilhelmsen (SF) siger om de seks udpegede banker og realkreditinstitutter:

- En styrket regulering af SIFI'erne er helt central for at mindske risikoen for fremtidige finansielle kriser. Der er tale om institutter, der er så store, at de kan påvirke hele det finansielle system og hele samfundsøkonomien hvis de kommer i problemer.

Udvalget, der siden begyndelsen af 2012 har arbejdet på rapporten, at der stilles skærpede krav til de seks udpegede finansielle virksomheder.

Det drejer sig om kapital og likviditet, der skal udarbejdes genopretnings- og krisehåndteringsplaner og krav til god selskabsledelse. Samtidig bør de seks være under skærpet tilsyn.

- Jeg har noteret mig, at udvalget vurderer, at de skærpede krav samlet set vil have en langsigtet positiv effekt på samfundsøkonomien, blandt andet fordi en stabil finansiel sektor er en grundlæggende forudsætning for vækst og beskæftigelse.

- Udvalgets anbefalinger ligger fint i tråd med EU’s kapitalkravsdirektiv - som netop er vedtaget - og som også har fokus på SIFI'erne. En række andre lande er også i gang med at indføre regulering af SIFI'er, siger Annette Vilhelmsen.

Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører nu en offentlig høring af SIFI-udvalgets rapport med svarfrist den 19. april. Der forventes indledt politiske forhandlinger om SIFI-regulering i løbet af foråret.

Udvalget har haft deltagelse af repræsentanter fra Nationalbanken, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet og uafhængige eksperter. Professor Michael Møller, Copenhagen Business School, har været formand for udvalget.

0 kommentarer
Vis kommentarer
Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere