100 ulve på vej til Danmark

Eksperter forudser at ulve i løbet af få år slår sig ned i stort tal i Jylland for at yngle - se på kortet hvor

Denne ulv er den senest obeserverede i  Danmark - i plantagen Harrild Hede syd for Herning. (Privatfoto).
Denne ulv er den senest obeserverede i Danmark - i plantagen Harrild Hede syd for Herning. (Privatfoto).

I betragtning af at ulven har været væk fra det danske landkort gennem 200 år er det relativt kort tid, den forventes at bruge på at være her i stort antal.

På baggrund af erfaringer i Polen og Tyskland vurderer Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, at Jylland i løbet af mindre end ti år kan være hjemsøgt af op mod 100 ulve, der slår sig ned for at yngle.

- Vores vurdering bygger på, at det tog ulvene 8-10 år at bevæge sig fra den polsk/tjekkiske grænse til Tyskland, hvor de har slået sig ned i forskellige områder. Når vi ser på de velegnede ulveområder i Danmark og fødemulighederne dér, vil der være basis for et antal på omkring 100 ulve, siger seniorforsker Aksel Bo Madsen.

10 velegnede steder
Sammen med sine kolleger vurderer han, at ti konkrete områder i Jylland kan forventes at blive hjemsteder for ulve de kommende år. De pågældende områder er markeret på kortet her:- Disse områder er nærmest kopier af de steder, hvor ulvene har slået sig ned i Tyskland, det vil sige et landskab der veksler mellem skovbevoksning og åbne områder og en dyrebestand af kronvildt, der giver den rigtige fødemulighed for dem. Og områder, der ligger forholdsvist øde, altså uden større befolkninger af mennesker.

Fynog Sjælland er uinteressante
Muligheden for at ulven breder sig til det øvrige Danmark er betydeligt mindre, mener han.

- Svenskerne har besluttet, at deres ulvebestand højst må være på 210 individer, så de regulerer bestanden. Det begrænser muligheden for den store indvandring herfra. Desuden kræver det, at Øresund fryser til. Imod taler også, at Sjælland ikke har de samme naturforhold som Jylland, og at der er tale om et relativt tætbefolket område.

- Fyn er tilsvarende heller ikke så velegnet som Jylland. Selv om de kan tage en af broerne, så er det ikke sædvanligt for dem at bruge den slags til deres vandringer, og Lillebælt fryser heller ikke ret tit til.

Snupper ti procent af jægernes jagtudbytte
Ulvens ankomst til Danmark har vakt en vis fuore og bekymring. Blandt andet hos jægerne, der frygter for deres jagtudbytte.

- Nu er det op til de relevante myndigheder at lægge en politik for, hvordan vi skal indrette os med ulven. Hvad jægerne angår, kan vi også her læne os op ad tyskernes erfaringer. Ud fra dem vurderer vi, at en bestand på omkring 100 ulve vil gøre kål på en vildtbestand, der svarer til omkring ti procent af det antal, jægerne årligt nedlægger, siger Aksel Bo Madsen.

Husdyr skal sikres
De seneste dage har også bragt meldinger om nedlagte får, som kan være en ulvs værk.

Ulv har angivelig dræbt får i Midtjylland
Ulv har angivelig dræbt får i Midtjylland

- Det er klart at får, frilandsgrise og andre husdyr kan være i fare. I Tyskland har man ikke problemet, men det skyldes, at man her har sikret sig på forskellige måder, blandt andet med elektriske hegn og hyrdehunde. Det har været en nødvendighed, men det har på den anden side også udryddet problemet.

Sidste ulv støttede vurderingen
Center for Miljø og Energi har på baggrund af de tyske erfaringer og de danske observationer af ulve udfærdiget en større rapport om ulvens mulige udbredelse i Danmark. Den blev udfærdiget 20. februar. Dagen efter blev den senest raporterede ulv i Danmark fotograferet af et autokamera ved Harrild Hede syd for Herning.

- Det var et sjovt og spændende sammentræf, der på sin egen skæve måde underbyggede vores vurderinger, siger Aksel Bo Madsen.

Rapporten kan læses i sin helhed her.

Læs også:

Foto: Ulv spottet i Vestjylland
Ekspert: Det ER en ulv - måske flere