Kommunen: Vi har lært af sagen

Forløbet med Annie og Jane Albrechtsen, der groede til i skidt og møg har givet anledning til selvransagelse hos kvindernes kommune

Kommunikationen mellem Jane og Annie Albrechtsen og Hvidovre Kommune var længe så dårlig, at det endte med, at de to kvinders hjem groede til en skidt og møg, fordi de ikke havde lyst til at åbne døren for kommunen.

Forløbet har givet anledning til selvransagelse hos Hvidovre Kommune, fortæller Christine Brochdorf, der er Børne- og velfærdsdirektør

- Det gør sådan nogle ulykkelige sager jo altid. Det giver jo altid anledning til overvejelser om, hvordan kan vi blive endnu bedre til at samarbejde med vores borgere i sådanne svære situationer. Derfor har vi både i denne sag og også generelt gjort os nogle overvejelser, og vi har nu nogle samarbejdsaftaler med de to kvinder om at få lov til at lave tilsyn i deres hjem, siger hun.

Hun peger på, at de er blevet bedre til at lave nogle klare, konkrete formuleringer, så alle er enige om, hvad aftalerne går ud på.

- Det tror jeg vil være en stor hjælp i det fremtidige samarbejde med dem, så der ikke sker nogen misforståelser, for det er tit ophavet til, at noget går galt. Og nu har vi prøvet at være meget klare i vores aftaler med dem gensidigt.

- De endte jo med en lejlighed, hvor skidt og møg lå i meterhøje bunker. Hvordan undgår I, at de havner i sådan en situation igen?

- Jeg kan jo ikke garantere, at det ikke kan ske igen. Det er klart. Men jeg synes nu faktisk, at vi har fået lavet nogle aftaler, som gerne skulle forebygge det. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi faktisk har fået den her samarbejdsaftale, og vi fører tilsyn i hjemmet, og boligselskabet fører tilsyn i hjemmet. Og derudover har vi fået lov til at bevilge dem hjemmepleje, og vi har en støttekontaktperson i hjemmet. Og vi håber, at de mange forskellige typer indsats kan være med til at holde ro på situationen, og at de bliver trygge ved, at vi sådan set bare vil dem det bedste.

- Har det overrasket nogen i kommunen, at det var så slemt fat?

- Det er klart, at det var slemt, og på den måde kan man altid blive noget overrasket over, at tingene kan nå at gå så galt. Men vi har sat rigtig meget i værk for, at det her ikke sker igen, for det er simpelthen ulykkeligt for alle parter, når sådan noget her sker, sige Christine Brochdorf, der ikke ønsker at skue tilbage og analysere på, hvad det var, der gik galt, fordi hun selv er ny i stillingen efter en omorganisering i kommunen.

- De er rent faktisk flyttet ind i en lejlighed, hvor alle skabe er fjernet, og der er allerede relativt rodet derhjemme. Hvad får det jer til at tænke?

- Vi har været derhjemme på tilsyn umiddelbart inden jul, og vi har lavet en aftale, der blandt andet går på deres møbler, fordi de har været kede af ikke at have opbevaringsplads nok. Og det hjælper vi dem med at finde en løsning på.

Hvad vil det sige?

- Det vil jeg ikke gå så konkret ind i. Vi har lavet et skriftligt referat, som de også har skrevet under på, for det tilsyn, som handler om, hvordan vi hjælper dem med at skaffe nogle møbler, så de kan få ryddet ting af vejen. For de vil jo gerne have deres ting, men man skal jo også kunne bevæge sig rundt. Så vil vi gerne hjælpe dem med at få nogle opbevaringsmøbler, siger hun.

Regningen for rydning og rengøring af Jane og Annie Albrechtsens gamle lejlighed løber op i omkring 600.000 kroner, og kvinderne risikerer at hænge på en stor post. Men Christine Brochdorf ønsker ikke at gå mere ind i det, mens sagen fortsat behandles.

- Der er nogle generelle regler på det her område, som vi skal følge. Og på den måde bliver vi nødt til at håndtere den efter den lovgivning. Det er også i hensynet til andre skatteborgere.

- De mener jo, at det er kommunens ansvar, at det gik så galt, fordi I ikke reagerede, når de bad om hjælp. Kan du forstå dem i forhold til det?

- Jeg tror, at vi skal vente, hvad udfaldet bliver på afgørelsen og så tage den der, siger hun.

0 kommentarer
Vis kommentarer