Roskilde-bankbosser slipper for straffesag

Bagmandspolitiet har opgivet at rejse straffesag mod den tidligere ledelse af Roskilde Bank

Den tidligere administrerende direktør for Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen, og resten af ledelsen i den krakkede bank kan ånde lettet op.Der bliver nemlig ingen straffesag mod den tidligere ledelse og revision i banken.

Mere end to efter den tidligere ledelse blev politianmeldt, opgiver bagmandspolitiet nu at få bankcheferne straffet.

- Trods grundig og månedlang efterforskning kan det ikke bevises, at der er foretaget strafbare handlinger, fastslår Jens Madsen, der er leder af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet.

Statsadvokaten understreger, at der ikke er taget stilling til, om der er handlet kritisabelt i banken, ligesom der ikke er taget stilling til, om der kan blive pålagt et erstatningsansvar mod banken eller ledende personer med tilknytning til banken.

Bankledelsen kan altså stadig risikerer at skulle erstatte de omfangsrige tab ved krakket.

Statens skraldespandsselskab for krakkede banker, Finansiel Stabilitet, har stævnet bankledelsen med krav om erstatning på én milliard kroner. Og den sag kører stadig ved Østre Landsret

Men bankcheferne slipper altså for fængselsstraf. Roskilde Bank blev anmeldt af Finanstilsynet i efteråret 2009.

Anmeldelsen gjaldt både den tidligere administrerende direktør Niels Valentin Hansen, de to øvrige direktører Arne Wilhelmsen og Allan H. Christensen, otte medlemmer af bankens tidligere bestyrelse samt fire ansatte hos revisionsselskabet Ernst & Young.

Jens Madsen understreger, at efterforskningen har haft meget høj prioritet på grund af den store samfundsmæssige interesse i sagen.

- Vi har foretaget en grundig efterforskning og strafferetslig vurdering, inden afgørelsen blev truffet, siger Jens Madsen.

- Men når beviset for et strafbart forhold ikke foreligger, er det anklagemyndighedens opgave at afslutte sagen, uanset at mange mennesker har tabt penge og føler sig dårligt behandlet, siger han.

Efterforskningen har været rettet mod, om loven om finansiel virksomhed har været overtrådt.

Politiet har her set på, om der er begået strafbare forhold ved kreditsagsbehandling, om direktionen har sørget for at inddrage bestyrelsen ved bevillingen af større lån, og om bestyrelsen blev underrettet om problemer med den interne revision.

Endelig har bagmandspolitiet også undersøgt om der er foregået kursmanipulatuion i forbindelse med bankens tegning af egne aktier ved en aktieemission i 2007. Men heller ikke her, mener statsadvokaten at der er foregået noget strafbart.

Desuden har man undersøgt, om Finanstilsynet er blevet vildledt i forbindelse med tilsynsbesøg.

Jens Madsen forklarer, at der er et langt spring fra omfattende kritik af dårlig bankdrift i Roskilde Bank til at fastslå, at ledelse og revision har begået strafbare handlinger.

Anmeldelserne i Roskilde Bank er efterfølgende fulgt op af en række anmeldelser mod ledelsen af andre banker, der er overtaget af Finansiel Stabilitet. det drejer sig om EBH bank, Løkken Sparekasse, Capinordic og både den danske og færøske del af Eik Bank.

Efterforskningen af disse sager fortsætter, fastslår Jens Madsen.

/ritzau/

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere