Derfor lukker Folkekirken ikke kirkerne selv

Ifølge loven kan Folkekirken ikke bare selv lukke kirkerne, og derfor kræver det ministerens indblanding

Lovgivningen tager ikke hensyn til, at det kan være nødvendigt at lukke kirker, og derfor er det i sidste ende kirkeminister Manu Sareen (R), der står med beslutningen om, hvilke kirker i eksempelvis København, der må dreje nøglen om i de kommende år.

Det er tilfældet, fordi Folkekirken ikke har selvstyre med et øverste Kirkeråd, som grundloven egentlig tager udgangspunkt i, fortæller den tidligere stiftamtmand og nuværende formand for Selskab for Kirkeret, Ph.d. Peter Christensen.

- Det er egentligt ejendommeligt, at man slet ikke har været opmærksom på denne situation.

- Men det vil være nærliggende - når der skal kigges på en ny styringsstruktur af Folkekirken - at Folkekirken selv kommer til at bestemme, hvilke kirker, der skal lukkes, siger Peter Christensen.

Selvom det er ministeren, der i sidste ende har bemyndigelsen til at lukke kirkerne, har der tidligere været lang tradition for, at der bliver taget hensyn til de enkelte menighedsråd og lokale kirkemyndigeder.

For nogle år siden anbefalede stiftsrådet i København at lukke cirka 10 kirker, men da de lokale menighedsråd var imod, valgte ministeren at droppe anbefalingen.

I den igangværende diskussion om kirkelukninger anbefaler Peter Christensen, at man særligt lytter til stiftsrådet og ikke menighedsrådene

- Stiftsrådet er jo et godt og rimeligt demokratisk forum til sådanne drøftelser, selvom det strengt taget ikke er en del af dets opgaver.

- Der skal selvfølgelig lyttes til menighedsrådene, og det da også sket i København, men realistisk set, er det vel få menighedsråd, der vil gå foran og foreslå deres kirke nedlagt, siger Peter Christensen.

Selskab for kirkeret har i et forslag til en ny kirkelig forfatning fra 2011 foreslået, at der nedsættes et bestemmende Kirkeråd, som kan overtage flere af Kirkeministerens nuværende beføjelser, heriblandt lukningen af kirker.

Kirkeministeren arbejder for tiden med at sammensætte et udvalg, der skal se på en ny styringsstruktur af Folkekirken.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere