Hver femte ung tager to ungdomsuddannelser

Alt for mange tager to ungdomsuddannelser, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Næsten hver femte, der blev færdig på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse i 2010, havde i forvejen en anden ungdomsuddannelse.

Det viser en opgørelse, som Altinget har lavet på baggrund af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Tallet er ifølge den ansvarlige minister for højt.

- De unge skulle jo gerne vælge rigtigt første gang, de starter på en ungdomsuddannelse, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) til Altinget.

- Derfor er det også en prioriteret indsats i det tværministerielle udvalg, der skal se på 95-procent-målsætningen, at se på, hvad der skal til for, at unge ikke dobbeltuddanner sig på ungdomsuddannelserne, siger hun.

Helt præcis er der tale om, at 18 procent af de elever, der blev færdige på en ungdomsuddannelse i 2010, i forvejen havde en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.

Det er især studenter, som efterfølgende tager en erhvervsuddannelse, der vejer tungt i statistikkerne.

Det skyldes, at mange unge som ureflekteret vælger at søge ind på det almene gymnasium, mener Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler - Lederne.

- Selvfølgelig er der altid nogen, der skifter mening undervejs, og det skal altid kunne lade sig gøre, siger han til Altinget og fortsætter:

- Men flere undersøgelser viser, at en meget stor del af dem, der vælger det almene gymnasium, slet ikke har overvejet andre muligheder. Mange af dem burde have været vejledt ind på en erhvervsuddannelse med det samme, siger han.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere