Sparekasse har frist til søndag aften

Sparekassen Østjylland kæmper mod uret og kan blive overtaget af Finansiel Stabilitet, inden weekenden er omme

Denne weekend bliver én lang kamp mod uret for den konkurstruede bank Sparekassen Østjylland.

- Sparekassen har fået frem til søndag den 22. april til at tilvejebringe den nødvendige kapital, skriver banken i en pressemeddelelse lørdag.

Finanstilsynet kræver, at sparekassen øger sit kapitalgrundlag og har pålagt den et solvenskrav på 18,6 procent.

Sparekassens faktiske solvens udgør - før indregning af yderligere påkrævede nedskrivninger på 230 millioner kroner, som er indeholdt i Finanstilsynets afgørelse - 12,6 procent.

Sparekassen Østjylland har allerede været gennem en lang årrække med underskud, der har tæret på sparekassens egenkapital.

Den kom således ud med underskud på 12 millioner kroner før skat i 2010 efter et minus på 152 millioner før skat i 2009 og et underskud på 222 millioner før skat i 2008

Lykkes det ikke at skrabe kapital sammen inden tidsfristens udløb, vil Sparekassen Østjylland indgå aftale med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af Sparekassens virksomhed inklusive alle aktiver og blive et datterselskab herunder.

- Sparekassens indskydere vil få deres indskud dækket i overensstemmelse med indskydergarantiordningen, skriver sparekassen i pressemeddelelsen.

Sparekassen Østjyllands netbank og andre hævefaciliteter har midlertidigt været lukket ned, men åbner snarest igen for alle, der har konti i Sparekassen Østjylland, og som er omfattet af indskydergarantiordningen.

- Få kunder med indestående ud over indskydergarantiordningens dækning vil ikke kunne disponere via kort eller netbank indtil videre, står der i sparekassens pressemeddelelse.

Ligegyldigt hvad der sker med banken efter klokken 18 søndag aften, åbnes dørene som normalt mandag morgen, forsikrer banken.

Sparekassen Østjylland med små 40.000 kunder beskæftiger 175 ansatte i 15 filialer.

Den har hovedsæde i Hammel ved Aarhus.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere