Embedsmænd taber tre gange i knivsag

En kniv, som bruges til madlavning, er ikke tilstrækkelig grund til at udvise en borger fra et andet EU-land, fastslår Højesteret

Embedsmænd er rendt forgæves til domstolene med deres påstand om, at det var i orden at udvise en rumænsk mand.

Nej, nej og nej - har det lydt som et ekko i retssystemet.

Dommere i Københavns Byret, Østre Landsret og senest Højesteret har alle underkendt den beslutning, som Integrationsministeriet i august 2010 traf om at smide rumæneren på porten.

Hans forseelse er simpelt hen ikke alvorlig nok, og en udvisning er i strid med et EU-direktiv.

Det var i juli 2010, at en betjent på patrulje på Reventlowsgade i København afslørede manden med en ulovlig springkniv.

Han brugte redskabet til madlavning, forklarede han, og betjenten noterede, at kniven ikke havde været "anvendt til kriminelle formål."

Ellers havde rumæneren ikke været i konflikt med loven, og Københavns Politi nøjedes med at afgøre sagen med en bøde på de 200 kroner, som netop var den sum, han havde på lommen.

Trods den milde bedømmelse mente både Udlændingeservice og Integrationsministeriet, at lovovertrædelsen skulle medføre udvisning i to år.

Denne afgørelse fik derefter det røde kort af Københavns Byret, men embedsmændene gav ikke op. De insisterede på at føre slaget videre i retssystemet, som altså har beskæftiget ganske mange jurister i hele tre domstole, Procesbevillingsnævnet plus kammeradvokaten og rumænerens beskikkede advokat.

- Jeg har nu bedt myndighederne om at finde manden, så han kan få forkyndt, at han ikke er udvist, siger advokat Sysette Vinding Kruse oven på Højesterets afgørelse.

- Sagen viser, at der skal mere til, før der kan ske udvisning af en EU-borger. Man skal have været til konkret fare, forklarer advokaten.

Hun tilføjer, at afgørelsen er helt i tråd med den kurs, som Højesteret tidligere har fastlagt, når det gælder udvisning af borgere fra andre EU-lande.

I marts sidste år fastslog landets øverste domstol, at myndighederne havde været for skrappe over for to rumænere.

Den enes forbrydelse bestod i, at han havde overnattet i et faldefærdigt kolonihavehus uden at have fået lov. Den anden havde forsøgt at bryde låsen op på en cykel, som lå sammen med andre cykler og affald.

Hér gik grænsen: Disse to mænd udgjorde ikke en så alvorlig trussel mod det danske samfund, at de kunne udvises.

Derimod var det i orden at udvise tre andre EU-borgere, der havde forsøgt at stjæle en pels og nogle batterier og kondomer, fastslog Højesteret.

Om manden fra Reventlowsgade har Integrations- og senest Justitsministeriet netop hævdet, at udvisning passer fint med Højesterets principielle domme fra sidste år - men det er forkert, har det nu vist sig.

0 kommentarer
Vis kommentarer