Fem næsehorn indbragte næsten to millioner

Med en pris på i alt 1.930.000 kroner overgik fem næsehorn vurderingen med en halv million på Bruun Rasmussen

Horn fra de udrydningstruede dyr, næsehorn, er blevet mange penge værd.

Tirsdag eftermiddag solgte auktionshuset Bruun Rasmussen fem horn fra næsehorn, hvoraf de tre var dobbelthorn, det vil sige både et lille og et stort horn.

De fem horn fik hammerslag på sammenlagt 1.930.000 kroner, hvilket var en halv million kroner mere end den pris, som Bruun Rasmussen havde vurderet.

Hornene fik hammerslag på mellem 210.000 kroner og 500.000 kroner.

Salget af de fem næsehorn har vagt undren, da Naturstyrelsen den 23. december 2011 meddelte, at al handel med de eftertragtede horn samt alle næsehornsprodukter ikke længere var tilladt.

Når Bruun Rasmussen alligevel har kunnet sælge de fem horn, er forklaringen ifølge Naturstyrelsen, at ejerne af de pågældende horn fik en tilladelse til at sælge hornene i form af et såkaldt Cites-certifikat længe før den 23. december.

Fire af de fem næsehorn er allerede blevet solgt en gang på auktion hos Bruun Rasmussen. Men da den kinesiske køber ikke betalte, blev handlen blev annulleret, og hornene kom på auktion igen.

Efterspørgslen efter horn fra næsehorn er vokset dramatisk de senere år i asiatiske lande på grund af rygter om, at hornene er virksomme mod alvorlige sygdomme som kræft.

Prisen for et kilo knust næsehorn vurderes lige nu at ligge omkring 370.000 kroner på det illegale marked. Det vil sige, at de fem næsehorn vil kunne indbringe op mod 10 millioner kroner, hvis man ellers kan få hornene ud af EU, hvilket er forbudt.

Det har i mange år grundlæggende været forbudt at handle med næsehorn i EU, men landene har lov til at give dispensationer til privatpersoner i konkrete tilfælde.

På grund af en kraftig stigning i krybskytteri af næsehorn har EU anbefalet, at landene helt stopper med at give dispensationer, hvilket Danmark har fulgt.