Forsøg med kortere tid i menighedsrådet

Menighedsrådsmedlemmer kan til efteråret vælges på en valgforsamling og for en periode på to eller fire år

Minister for ligestilling og kirke Manu Sareen (R) gør det nu muligt for menighedsrådene at forkorte funktionsperioden for menighedsrådsmedlemmer samt at ændre på måden, medlemmerne vælges på.

- Vi skal prøve at gå nye veje for at gøre det mere attraktivt at være i menighedsråd, siger ministeren i en meddelelse.

Menighedsrådene skal nu i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg på forsøgsbasis have mulighed for at halvere funktionsperiodens længde fra fire til to år.

Samtidig åbner ministeren for en helt ny måde at vælge menighedsrådene på. I stedet for et traditionelt menighedsrådsvalg kan man afgøre valget af medlemmer og stedfortrædere på en valgforsamling den 11. september 2012 - en form for generalforsamling.

På valgforsamlingen bliver kandidaterne opstillet, hvorefter folkekirkemedlemmerne vælger menighedsrådet ved hemmelig afstemning.

- Mange menighedsråd har i flere år efterspurgt, at det bliver muligt at gøre tingene på andre måder end det, man plejer. Derfor har vi igangsat de her forsøg. Jeg håber, at der kommer nogle gode resultater ud af forsøgene, siger Manu Sareen.

Forsøgene er udarbejdet i et tæt samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd.

Ministeriet og landsforeningen opfordrer menighedsrådene at deltage i forsøgene. For at hjælpe processen på vej vil landsforeningen afholde kurser om forsøgstyperne.

- Fordelen ved at samle processen i en valgforsamling er, at de stemmeberettigede kan møde deres kandidater og høre deres synspunkter om menighedsrådets virke. Kandidaterne får også lejlighed til at debattere, siger Inge Lise Pedersen, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd.