Undersøgelse: De rige snyder mest

Overklassen snyder og bedrager mere end den fattigere del af befolkningen, viser undersøgelse i Californien

Mere velbeslåede mennesker bryder oftere loven end andre, når de kører bil. De rige tager slik fra børn, og de er ikke blege for at stikke en løgn, hvis det kan gavne økonomisk.

Det viser i hvert fald en undersøgelse, der er lavet af psykologer på University of California Berkeley i USA og University of Toronto i Canada.

Psykologerne har analyseret folks opførsel via en række eksperimenter.

Undersøgelsen når frem til, at folk i dyre biler oftere bryder færdselsregler, og de tager også mindre hensyn til fodgængere, der vil krydse vejen, end bilister i mere ydmyge køretøjer.

En anden test var med en terning. Her kunne deltagerne vinde en pris og skulle selv fortælle, hvad de havde slået.

De deltagere, der tilhørte den bedrestillede del af befolkningen, havde en større tendens til at lyve og sige, at de havde slået mere med terningen, end de gjorde.

Under hypotetiske jobsamtaler var de bedrestillede mindre tilbøjelige til at være ærlige.

Personerne i undersøgelsen fik også udleveret slik, som de fik besked på at aflevere til børn nær ved. De velstillede spiste mere slik, inden de nåede frem til børnene, end andre deltagere i undersøgelsen.

Blandt samfundets elite er det et mere fundamentalt motiv at forfølge egne interesser, er en af konklusionerne i undersøgelsen, som også forsøger sig med andre forklaringer.

En af forklaringerne, der nævnes, er, at rige folk er mindre afhængige af andre og tager sig derfor mindre af, hvad andre tænker om dem.

Desuden synes velstillede også at være mere målorienteret, de ser mere positivt på begrebet grådighed og har større tiltro til, at de kan klare ærterne selv.

Det kan føre til, at de ikke hæfter sig så meget ved de konsekvenser, deres handlinger kan have for andre.