Lærere: Skolen er blevet ringere

Undervisningens kvalitet er faldet, arbejdsmiljøet er dårligere, og lærerne løber hurtigere end aldrig før

Det kommer næppe som en overraskelse for dem, der har berøring med skolevæsnet, at den danske folkeskole er blevet udsat for massive besparelser de seneste år.

Otte ud af 10 lærere mener, at besparelserne har gjort kvaliteten af undervisningen ringere. Folkeskolen er simpelthen blevet et dårligere tilbud til eleverne.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt 646 lærere, foretaget af FTF, skriver folkeskolen.dk.

93 procent af de adspurgte lærere er ansat på en skole, hvor der i løbet af de seneste år er sket besparelser. Det har ikke blot medført et tab af lærerstillinger. Det har ifølge lærerne også haft betydning for folkeskolens kvalitet.

Det er indlysende, at kommunernes besparelser vil føre til et faldende niveau i undervisningen, mener formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg Bjørn Hansen i Danmarks Lærerforening.

- Det er klart, at når kommunerne sparer på skolernes ressourcer, så går det ud over kvaliteten af lærernes undervisning.

- Sammenholder man det med, at kommunerne samtidig ønsker, at lærerne skal gennemføre en bedre undervisning, og vi får opfyldt målet om de 95 procent på ungdomsuddannelserne, så hænger det ikke sammen, siger Bjørn Hansen til folkeskolen.dk.

60 procent af lærerne mener, at også arbejdsmiljøet er påvirket af besparelserne.

Samtidig vurderer tre ud af fire af de adspurgte, at arbejdsmiljøet lider under et øget arbejdspres, og det betyder mindre arbejdsglæde for halvdelen af de adspurgte, viser undersøgelsen.