Landsdommer skal lede kontrol af PET

Udvalg foreslår nyt kontrolorgan, der skal tjekke PET. Det får større magt end det eksisterende Wamberg-udvalg, men skal også tage stilling til ansøgning om aktindsigt hos registrerede

Foto: Mikkel Tariq Khan
Foto: Mikkel Tariq Khan

Et nyt kontrolorgan skal holde øje med Politiets Efterretningstjeneste. Det skal ledes af en landsdommer, foreslår et udvalg.

Forslaget betyder en skærpet kontrol med efterretningstjenesten.

PET-tilsynet skal have adgang til alle oplysninger, som PET ligger inde med, står der i betænkningen fra udvalget, der har været ledet af tidligere højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen.

Tilsynet skal stå for en såkaldt legalitetskontrol. Det indebærer en kontrol af, om PET overholder loven.

I dag skal det såkaldte Wamberg-udvalg kontrollere enhver ny registrering af en borger. Men dets beføjelser er begrænsede i forhold til, hvad det nye PET-tilsyn vil få.

I øvrigt lægger udvalget op til en egentlig lov om PET, sådan som det også blev bedt om, da daværende justitsminister Frank Jensen (S) i 1998 nedsatte udvalget.

Men medlemmerne af udvalget er ikke nået til enighed om under hvilke betingelser, tidligere registrerede borgere skal have adgang til PETs oplysninger.

I dag findes der 1.190 sager om personer i perioden fra 1945 til 1989 vedrørende både danske statsborgere og herboende udlændinge.

Udvalget har ikke kunnet blive enige om, hvordan en ret til indsigt i disse gamle sager skal forvaltes.

Udvalget overlader det til politikerne at afgøre, hvordan folk eventuelt skal have ret til at kigge i de oplysninger, som PET har indsamlet om dem.

Men der står dog i rapporten (s. 49), at 'udvalget kan ikke anbefale en direkte indsigtsret, men anbefaler en indirekte indsigtsret. Indholdet af en sådan indsigtsret skal være, at den uafhængige tilsynsmyndighed (PET-tilsynet).... efter anmodning fra en borger skal kunne undersøge om PET behandler oplysninger om den pågældende).

Hele udvalgets rapport - som efter næsten 14 års arbejde er nået op på 625 sider - kan læses på jm.dk fra kl. 14.