Forlig er indgået for håndværk og industri

Arbejdsgivere og HK/Privat enes om aftale på håndværker- og industriområdet. Det ligner industriforliget

Der er indgået ny overenskomst på håndværker- og industriområdet. Aftalen mellem DS Håndværk & Industri på den ene side og HK/Privat på den anden er den første efter forrige uges store industriforlig.

Den tager udgangspunkt i overenskomsten mellem CO-Industri og DI, men har også en række specielle resultater.

Blandt andet udvides overenskomstens dækningsområde, så den omfatter alle op til kandidatniveau. Der indføres funktionsløn, og der skal sikres hurtig fagretslig behandling ved bortvisninger.

"Det er en tilfredsstillende løsning, og vi har haft gode, konstruktive forhandlinger", lyder det i en fælles erklæring fra Jim Stjerne Hansen, formand for DS Håndværk & Industri, og faglig sekretær Jette S. Andersen fra HK/Privat.

Den ny overenskomst omfatter omkring 1500 medlemmer, men den vil herudover få stor afsmittende virkning på området.

Før aftalen kan træde i kraft, skal den godkendes ved en afstemning hos lønmodtagerne.

Forrige weekends store overenskomstforlig er toårigt og løber til 1. marts 2014. Det indeholder små lønstigninger, mulighed for seniorordninger fra fem år før den aktuelle folkepensionsalder og ændret fratrædelsesgodtgørelse med større hensyn til lavtlønnede.

Desuden får medarbejdere med udgangspunkt i lokalaftaler mulighed for uddannelse til fuld løn i forbindelse med arbejdsfordeling. Ret til løn under sygdom fås nu efter seks måneders ansættelse mod tidligere ni måneder.