Hver tredje kan tvinges til snerydning

16.317 af unge på kontanthjælp kan tvinges til at arbejde for kommunen. Forsker: Sørg for at ramme de rigtige

Unge bliver i mange kommuner tvunget til at arbejde for pensionister og andre, hvis de vil have udbetalt kontanthjælp. Og tvang kan være vejen frem for jobparate kontanthjælpsmodtagere, siger en forsker - især fordi det har en afskrækkende effekt.

- Du løser problemerne for den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som ikke har andre problemer ud over ledighed, fordi cirka en fjerdedel så undlader at søge kontanthjælp, siger Thomas Bredgaard fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

Tal fra jobindsats.dk viser, at der på landsplan er 16.317 jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der alle på samme måde ville kunne tvinges.

Det svarer til en tredjedel af de unge kontanthjælpsmodtagere og 13 procent af alle kontanthjælpsmodtagere.

- I den nuværende konjunktursituation er det altså langt fra hovedparten af kontanthjælpsmodtagere, men et mindretal, du løser problemerne for, siger Thomas Bredgaard.

Han ser to udfordringer ved tvangsmodellen. Dels, at man skal være sikker på at ramme netop de personer, hvor det vil skubbe dem over i et almindeligt job eller en uddannelse.

- Og dels, at når de får det her tilbud, så bliver de ikke fastholdt for længe, men kommer videre, siger han.

En rundspørge fra Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev Agenda i starten af februar viste, at 23 jobcentre i landet anvender tvangsmodellen.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) skal i løbet af foråret forhandle en kontanthjælpsreform på plads, og i den forbindelse vil der blive kigget på tvangsmetoden, hvor de unge blandt andet skal rydde sne og slå græs.

0 kommentarer
Vis kommentarer