Cepos vil have mere skolebrugerbetaling

Det er kun sundt, at studerende begynder selv at betale for videregående uddannelse, mener tænketanken Cepos.

At stadigt flere studerende på de videregående uddannelser nu vælger at hive pungen frem af egen lomme for at betale for ekstra privat undervisning og eksamensforberedelse er kun positivt.

Det mener den borgerlig-liberale tænketank Cepos, som ønsker brugerbetaling i uddannelsessystemet udvidet endnu mere.

Ifølge Politiken køber stadigt flere unge studerende sig til eksamenskurser og private kurser, fordi de synes, de får for lidt ud af undervisningen på stadigt større hold på de videregående uddannelser.

- Det er en sund udvikling, at studerende er begyndt at betale for undervisning. Vi er det land blandt 30 OECD-lande, der bruger 3. flest offentlige udgifter på videregående uddannelse som andel af BNP. Kun Norge og Finland bruger marginalt mere, siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

Til gengæld ligger Danmark i OECD-statistikken i bunden på private udgifter til videregående uddannelse. Men ifølge Cepos vil brugerbetaling få de studerende til i højere grad at stille krav til undervisningen og engagere sig mere.

- Desuden får de mere fokus på, om deres uddannelse giver et job og god indtjening. Man vil have noget for sine penge, siger Mads Lundby Hansen. Han forestiller sig en brugerbetaling på 10.000 kroner per semester.

- Gevinsten er, at færre tager uddannelser, som fører til arbejdsløshed. Frafaldet bliver også mindre. Har man betalt for tre år på universitetet, føler man, at det er klogest at fortsætte.

Den øgede sociale skævhed, som forslaget vil føre til, mener han, kan udlignes ved, at staten yder lån til at dække brugerbetalingen.

- Desuden kan brugerbetalingen bruges på at sænke topskatten, så den samlede økonomiske gevinst ved uddannelse over et livsforløb opretholdes, siger Mads Lundby Hansen.

0 kommentarer
Vis kommentarer