Her er industriens overenskomst

En toårig overenskomstaftalen mellem industriens parter på plads

Her er hovedelementerne i aftale mellem CO-Industri og DI om en ny toårig overenskomst gældende fra 1. marts 2012 til 1. marts 2014.

- Med udgangspunkt i en lokalaftale kan der indgås individuelle aftaler om en seniorordning med reduceret arbejdstid. Parterne fastlægger udformningen af den nedsatte arbejdstid med udgangspunkt i den enkeltes ønske og virksomhedens driftsmæssige behov. Medarbejderen kan ved seniorordningen vælge at få den løbende pensionsindbetaling udbetalt som et tillæg til lønnen.

- Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra fem år før den aktuelle folkepensionsalder.

- I funktionæroverenskomsten udvides dækningsområdet på HK-delen til at omfatte diplomuddannede kontorassistenter og professionsbachelorer. På dette nye område omfattes medarbejderne af overenskomsten, såfremt disse er medlemmer af HK. Samtidig indføres jobløn på HK-området.

- Fratrædelsesgodtgørelsen ændres, så den fremover tager større hensyn til lavtlønnede.

- Med udgangspunkt i en lokalaftale får medarbejdere mulighed for uddannelse til fuld løn i forbindelse med arbejdsfordeling. Udgifterne finansieres ved voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse, bidrag fra industriens kompetenceudviklingsfonde samt bidrag fra virksomheden.

- Retten til løn under sygdom erhverves efter seks måneders ansættelse mod hidtil ni måneder.

- I tilfælde af genansættelse i en virksomhed inden for ni måneder genindtræder medarbejderen i sin anciennitet. Grænsen har hidtil været seks måneder.

- Med udgangspunkt i en lokalaftale kan der som hidtil indgås individuelle aftaler om øget arbejdstid ud over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Der vil fremover blive mulighed for at få pensionsbidrag og feriepenge for de ekstra timer udbetalt som et tillæg til lønnen.

- Mindstebetaling, der i dag udgør 106,00 kr., forhøjes pr. 1. marts 2012 med 1,35 kr. og pr 1. marts 2013 med 1,35 kr.

- Genetillæg reguleres med 1,4 pct. pr. 1 marts 2012 og med 1,4 pct. pr 1. marts 2013.

- Lærlinge - og elevsatser reguleres pr. 1. marts 2012 med 2,25 pct. og pr. 1. marts 2013 med 2,25 pct.

Kilde: Dansk Industri

0 kommentarer
Vis kommentarer