Analyse: Eltog giver kortere rejsetid

Det vil give både hurtigere og billigere tog samt miljøgevinster at elektrificere jernbanen, viser analyse

Transportministeriet offentliggjorde den 15. november 2011 en strategisk analyse af mulighederne for og gevinsterne af elektrificering af banenettet. Analysen konkluderer, at en elektrificering af jernbanen:

* Medfører væsentlige miljø- og klimagevinster

* Giver driftsbesparelser og billigere materielanskaffelse

* Medfører kortere rejsetid. De elektriske tog accelererer hurtigere, hvilket kan medføre kortere rejsetid på baner med mange standsninger. Ifølge Banedanmark vil det for eksempel samlet spare tre til fire minutter på strækningen København - Kalundborg.

Analysen viser, at der er fire strækninger, som det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at elektrificere i forlængelse af udrulningen af de nye signaler. Det drejer sig om strækningerne:

* Lunderskov - Esbjerg

* Fredericia - Aarhus

* Roskilde - Kalundborg

* Køge Nord - Næstved.

I dag er fjernbanenettet på strækningerne Helsingør - Øresund, København - Lunderskov - Padborg og Sønderborg - Tinglev elektrificeret.

Den nye jernbane København - Ringsted bliver endvidere elektrificeret (forventet færdig i 2018), mens strækningen Ringsted - Rødby elektrificeres (forventet færdig i 2018-2020) i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen.

De resterende fjernbanestrækninger i Danmark er ikke elektrificeret.

Politikerne vil gerne elektrificere strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg, fordi det vil give mulighed for eltog på hele strækningen mellem København og Esbjerg. Samtidig er det den strækning, som det tidligst er muligt at have etableret, nemlig i 2015.

Den anslåede pris for at elektrificere jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg i 2015 er på 1,2 milliarder kroner.

I europæiske lande som for eksempel Tyskland, Holland, Belgien, Sverige og Italien er intercitylinjerne elektrificeret. En større del af det samlede banenet er derfor elektrificeret i disse lande end i Danmark.

Kilde: Transportministeriet og Ritzau