Konsekvens af græsk bankerot er usikre

Ikke kun Grækenlands økonomiske fremtid står på spil i slutspil omkring græsk gæld. Verden venter i spænding.

De græske politikere har overskredet den deadline for en løsning på den græske gældskrise, som de selv havde sat. Og nu venter både Europa og verden i spænding på, hvad der sker. Det skriver Sydbanks cheføkonom Jacob Graven i en kommentar.

- En ukontrolleret græsk statsbankerot vil med stor sikkerhed udløse en afgrundsdyb økonomisk krise i Grækenland på kort sigt, hvor store dele af det finansielle system og den offentlige sektor vil bryde sammen, skriver han.

Flere økonomer peger på, at det er meget usikkert, hvad grækerne vil rive med sig, hvis landet går statsbankerot. Og Jacob Graven vurderer, at situationen i værste fald kan udvikle sig til en finanskrise i stil med det, verden oplevede i efteråret 2008.

- En græsk bankerot vil udløse store tab til bankerne i blandt andet Tyskland og Frankrig og vil udløse krav om udbetaling fra de investorer, der har tegnet forsikring imod en græsk statsbankerot, påpeger han og fortsætter:

- Det kan give så stor usikkerhed og nervøsitet i det finansielle system, at bankerne i Europa reelt ikke kan låne penge af hinanden og på de finansielle markeder.

Og det vil i sidste ende betyde, at der - som i 2008 - vil være overhængende risiko for, at både forbrugere og virksomheder får uendelig vanskeligt ved at låne penge i banken.

- Det kan i værste fald kvæle den økonomiske aktivitet i hele Europa. Det er altså ikke kun Grækenlands økonomiske fremtid, der står på spil, understreger Jacob Graven.

De græske politikere skal blive enige, om de vil acceptere de betingelser, der knytter sig til et nyt nødlån fra de øvrige eurolande.

Den græske samlingsregering havde sagt, at de ville give EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Den Internationale Valutafond (IMF) besked mandag klokken 12.

0 kommentarer
Vis kommentarer