Flygtningebørn undgår straf for falske pas

En afghansk dreng og en somalisk pige skal ikke i fængsel for at have benyttet sig af falske pas.

Uledsagede flygtningebørn skal ikke straffes, når de kommer til Danmark med falske papirer.

Det har Højesteret slået fast i to sager fredag.

En somalisk pige og en afghansk dreng undgår at blive straffet, selv om de kom til Danmark med falske papirer.

Tidligere har Østre Landsret ellers idømt de to unge den sædvanlige straf på 40 dages fængsel og udvisning.

Både Dansk Røde Kors og Red Barnet har tidligere kritiseret den gamle retspraksis.

Højesteret frifinder ikke de to unge for at overtræde bestemmelsen om dokumentfalsk, men har givet dem strafbortfald.

- Højesteret gør op med et københavnerfænomen. Det er ifølge mine oplysninger kun Københavns Politi, der har rejst sager om dokumentfalsk mod asylansøgere under 18 år, siger forsvareren for den afghanske dreng, advokat Poul Helmuth Petersen.

De to undgår også udvisning, og statskassen skal betale salæret til forsvarsadvokaterne, der har ført sagerne i både byret, landsret og Højesteret.