Ingen politialarm over Polsag i 2010

Da Folketinget i 2010 skulle spytte flere penge i Polsag, angav Rigspolitiet blot risikoen til "over middel".

Man kan ikke just sige, at politiet lod alarmklokkerne bimle, da Folketinget for halvandet års tid siden skulle beslutte, om der skulle kastes yderligere millioner efter politiets nu kuldsejlede it-system Polsag.

"Samlet vurderer Rigspolitiet projektets risikoprofil til at være over middel", hed det i det aktstykke, der i september 2010 spyttede yderligere 60 millioner kroner i projektet.

Og videre hed det:

"Samlet set er det vurderingen, at de påpegede risici altovervejende kan imødekommes gennem en fokuseret ledelsesmæssig indsats fra politiets side."

Ingen sure miner
Nu har regeringen så - med Rigspolitiets velsignelse - skrottet hele projektet, der dermed efterlader landets betjente med det eksisterende it-system Polsag, der blev introduceret i slutningen af 1980'erne.

Men der er ingen sure miner at spore hos rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg over regeringens beslutning. Tværtimod.

- Jeg er glad for, at regeringen har besluttet at droppe projektet, siger Jens Henrik Højbjerg i en pressemeddelelse.

- Det gjorde et stort indtryk på mig, da jeg var på Bornholm for et par uger siden og hørte medarbejdernes oplevelser med Polsag, siger Rigspolitichefen.

Bornholms Politi har været prøvekaniner for it-systemet. Her lød meldingen i januar, at betjentene blev stressede af at bruge systemet, fordi det fungerede for dårligt.

- Deres oplevelser kombineret med flere dybdegående tekniske undersøgelser af systemet har gjort konklusionen klar. Vi tror ikke på projektet, siger Jens Henrik Højbjerg.