Det siger Adoptionsnævnet om hiv

Adoptionsnævnet åbner i en konkret sag op for, at hiv-smittede kan få lov til at adoptere børn.

Adoptionsnævnet åbner op for, at hiv-smittede kan få lov til at adoptere i en netop offentliggjort afgørelse.

I vejledningen om adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold står der ellers, at "for HIV-personer og patienter med AIDS er prognosen så alvorlig, at det medfører afslag på ansøgning om godkendelse".

I den seneste sag om en hivsmittet adoptionsansøger fra september 2005 gav Adoptionsnævnet afslag med henvisning til vejledningen.

I den verserende sag har nævnet imidlertid valgt, at vejledningen ikke i sig selv skal diskvalificere ansøgeren.

I sagen siger nævnet:

"Nævnet lagde vægt på, at behandlingsmulighederne for hiv-smittede er forbedret siden udarbejdelsen af vejledningen, sådan at rettidig behandling nu er så effektiv og veltolereret, at skønsmæssigt 85-90 % af patienterne kan leve et normalt liv under hensyntagen til daglig medicinindtagelse.

De 5-10 % af patienterne, der kommer for sent i behandling med fremskreden immundefekt til følge, som ved fx hepatitis B, har stadigvæk en væsentlig overdødelighed."

I den konkrete sag kom ansøgeren først i gang med behandling fem år, efter hun fik konstateret hiv, og derfor siger nævnet følgende:

"Nævnet fandt det på den baggrund relevant at indhente yderligere lægelige oplysninger, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt ansøgerinden opfylder de helbredsmæssige betingelser for at fortsætte undersøgelses- og godkendelsesforløbet."

Når sagen er endeligt afgjort, forventer Adoptionsnævnet at helbredsvejledningen omkring hiv bliver opdateret.

Læs hele afgørelsen her (2011-34)

Læs helbredsvejledningen her

0 kommentarer
Vis kommentarer