Se om dit hus bliver oversvømmet

En ny hjemmeside skal give planlæggere og borgere overblik over, hvor havstigninger rammer hårdest

Bliver mit hus oversvømmet, når vandstanden i havene omkring Danmark stiger som følge af klimaforandringerne? Og hvilke bydele og landområder er de mest udsatte?

Svarene på de spørgsmål kan borgere i fremtiden hente via det interaktive værktøj Havvand på Land, der kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Det ny redskab bliver søsat fredag af miljøminister Ida Auken (SF) på en konference på Christiansborg.

- Klimaforskerne fortæller, at vandet ved kysterne stiger - ved nogle kyster op til 1,2 meter. Med det ny værktøj kan kommunerne se, præcist hvor vandet stiger, når de skal i gang med at udarbejde lokale planer for klimatilpasning, siger Ida Auken.

Den ny hjemmeside på internettet viser, hvor havvandet vil trænge ind, afhængig af vandstanden. Formålet er, at kommunale planlæggere tydeligt skal kunne se, hvor de skal gribe ind for at redde de mest udsatte boliger. Også private kan bruge redskabet.

På kortet kan man vælge en vandstand og se de områder, der bliver oversvømmet ved denne vandstigning. Man kan også få tegnet højdekurver på kortet. Og ved at indtaste postnummer kan man se konsekvenserne i lokalområdet af højere vandstand.

Ved konferencen fredag mødes rådgivere, entreprenører og økonomisk ansvarlige med politiske beslutningstagere for at samle viden, så vi kan ruste os mod fremtidige skybrud.

Mange vil huske den 2. juli 2011 som dagen, hvor himlen åbnede sig i et uvejr af næsten bibelske dimensioner. Under det voldsomme skybrud faldt på historisk kort tid 150 mm regn i København.

Regnvand og kloakvand blev blandet i kanaler og kældre. Virksomheder og private så varelagre og kælderrum bliver ødelagt, og hospitaler måtte flytte patienter.

Det ny kort over havvandsstigninger er udarbejdet af enheden for klimatilpasning under Naturstyrelsen i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet. Adressen er portalen www.klimatilpasning.dk.