Frank Jensen om sigøjnerklan: Beskæmmende

Overborgmesteren lover bod og bedring efter afsløringer af berygtet sigøjnerfamilie

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), går nu ind i en sag om sagsbehandlingsfejl, som Ekstra Bladet har afdækket de seneste dage.

Det drejer sig om utallige fejl i forbindelse med håndteringen af storfamilien Levakovic, som i hovedstadsområdet er berygtet for deres omfattende kriminalitet.

- Hvis det forløb, som Ekstra Bladet har afdækket, står til troende, er det rent ud sagt beskæmmende for Københavns Kommune. Kæden er tilsyneladende sprunget af flere steder i – og ikke mindst imellem – forvaltningerne. Vi har som ansvarlige borgmestre en stor interesse i, at det ikke gentager sig, siger Frank Jensen.

Baggrunden for overborgmesterens reaktion er et rapportudkast fra Intern Revision - udarbejdet efter Ekstra Bladets afsløringer - som ud over 113 konkrete sagsbehandlingsfejl dokumenterer manglende overblik og kommunikation mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Borgerservice, som hører under Økonomiforvaltningen.

Ekstra Bladet har de seneste dage bl.a. afsløret, at:

* Fire medlemmer af sigøjnerfamilien Levakovic har hver måned fået mellem 20.000 og 24.200 kr. af kommunen.

* Fem familiemedlemmer har fået udbetalt over 60.000 kr. i kontanthjælp, mens de sad i fængsel.

* Børn under 13 år er blevet tildelt hjælp til bl.a. husleje og flytteudgifter.

* Andre familiemedlemmer kørte i taxa for 30.000 kr. på kommunens regning.

Overborgmester Frank Jensen tager nu initiativ til en samlet redegørelse for, hvilke konsekvenser der skal drages af den pågældende sag, så kommunen kan undgå lignende fejl i fremtiden.

- Vi har i budgettet for 2012 afsat 10 mio. kr., som skal sikre vores systemer bedre mod dumme fejl og groft misbrug. Det ved jeg, at forvaltningerne allerede arbejder målrettet på. Og som sagen er fremstillet i medierne, er der et stort behov for at stramme op, siger Frank Jensen