Flere sosu'er vil være sygeplejersker

I de seneste 10 år er antallet af sosuassistenter, der videreuddanner sig til sygeplejersker, tredoblet.

Et stigende antal sosuassistenter vil gerne have deres daglige gang på landets hvide hospitalsgange.

Antallet af sosuassistenter, som videreuddanner sig til sygeplejersker, er nemlig tredobbelt på 10 år, viser nye tal Undervisningsministeriet.

- Sygeplejerskeuddannelsen er meget populær. Og det er helt naturligt, at nogle assistenter gerne vil bygge endnu mere faglighed på og få flere spændende opgaver i forhold til borgerne, lyder det fra Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Ifølge de nye tal havde 64 nyuddannede sygeplejersker en baggrund som sosuassistent i 2000.

I 2010 var det tal steget til 199. Det er en stigning på 211 procent - eller med andre ord en tredobling på 10 år.

Senior projektleder ved Dansk Sundhedsinstitut, Christina Holm-Petersen, peger på, at tendensen muligvis er en konsekvens af et mere ustabilt arbejdsmarked.

Gennemsnitligt ældre
- Er der personale nok at vælge imellem, vil sygeplejerskerne sandsynligvis stå stærkest, fordi lønforskellen ikke er så stor, siger Christina Holm-Petersen.

Assistenter, der uddanner sig til sygeplejersker, er i gennemsnit ældre end de studerende, der kommer fra gymnasiale uddannelser.

Ofte har de en force i form af praktisk erfaring inden for sygepleje, mens mange af dem til gengæld ikke har de boglige forudsætninger, som en gymnasial uddannelse giver.

- De er en gevinst for de andre studerende, fordi de kan byde ind med praktiske erfaringer og konkrete eksempler, men det er både og, siger Anne Bondesen, vicestudierektor for sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol.

- En del af de studerende har vanskeligt ved at flytte fokus fra tidligere erfaringer til det sygeplejefaglige studie, og der er en gruppe, der har svært ved at tilegne sig den teoretiske viden, fortsætter hun.