To års togkaos venter i Sønderjylland

Udvidelsen af den enkeltsporede jernbane mellem Vojens og Vamdrup vil stoppe tog-godstransporten til Europa

Den planlagte udvidelse af jernbanesporet mellem Vamdrup og Vojens i Sønderjylland vil skabe kaos for passagerer og godstransport til og fra Europa i næsten to år.

Oppositionen har ikke været opmærksom på problemet og vil lave planen om i 11. time, selv om Folketingets Trafikudvalg blev orienteret allerede i juni, skriver netavisen b.dk.

Passagerer kommer til at køre i bus i stedet for tog, og Skandinaviens skinnebelagte godskorridor til Europa bliver kortsluttet, når arbejdet med at udvide den enkeltsporede jernbane begynder om to år.

Det bliver konsekvenserne ifølge DSB og DB Schencker, som er Danmarks største operatør af toggods. Sporudvidelsen "vil smadre godstransporten i Danmark", erklærer DB Schenckers adm. direktør, Stig Kyster-Hansen.

- Man lukker af for, hvad der svarer til 450.000 lastbiler om året fra hele Skandinavien. Det vil skabe endnu mere pres på vejnettet og skabe en voldsomt øget forurening, siger Stig Kyster-Hansen.

Han frygter, at det 760 millioner kroner dyre sporarbejde skader finansieringen af Femern-forbindelsen. Stig Kyster-Hansen er bange for, at godsoperatører finder alternative løsninger til godstransport på tog - også efter at sporene i Sønderjylland åbner igen.

DSB forudser i et høringssvar til Folketinget store negative konsekvenser for DSB's økonomi og passagerer. Oppositionen, som ikke har været klar over problemet, kræver nu, at Banedanmark ændrer projektet, så der kan køre tog i anlægsperioden.

Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, kalder det uholdbart, hvis togtrafikken afbrydes i så lang tid.

Regeringen vil hellere udskyde hele projektet, til Femern-forbindelsen er åbnet, så godstrafikken kan ledes den vej til Europa, når banen i Sønderjylland lukkes.

Modsat Venstre lukker Dansk Folkeparti ikke helt for regeringens forslag om at udskyde baneudvidelsen i Sønderjylland for at få råd til at elektrificere jernbanen til Esbjerg inden 2015.