Huse til børn skal hjælpe mod sexmisbrug

Red Barnet peger mod Norge og Sverige, hvor såkaldte børnehuse har hjulpet i sager med sexmisbrug

Socialminister Karen Hækkerup (S) kræver, at alle landets kommuner inden nytår har et beredskab klar, der skal kunne tackle sager om sexmisbrug af børn.

Men den plan er ikke ambitiøs nok, mener Red Barnet, der peger mod Norge og Sverige, hvor specialiserede centre - såkaldte børnehuse - hjælper i sager om seksuelle overgreb mod børn.

- Der er brug for et fagligt bedreskab, der kan arbejde tværfagligt og tværsektorelt, siger psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet.

Han forklarer, at en sag om sexmisbrug af et barn kræver en indsats fra en lang række forskellige instanser. Det gælder blandt andet sygehusenes børneafdelinger, retsmedicinere og politiet.

Og med børnehuse ville det arbejde blive lettere og langt bedre for både barnet og kommunerne, mener Red Barnet.

- Hele den koordinerede indsats kræver, at man har prøvet det før og kender til de personer, man skal samarbejde med, siger Kuno Sørensen.

- Der er - heldigvis - så få sager herhjemme, at man ikke kan forvente, at den enkelte kommune kan oparbejde den rutine, som det kræver at håndtere sådan en sag.

Helt konkret mener Red Barnet, at man bør oprette 10 til 12 børnehuse, som skal varetage de ofte meget følsomme sager om misbrug af børn. Husene skal have en til to medarbejdere, der koordinerer indsatsen i sagerne.

- Ved at man koordinerer de oplysninger, kan man også skåne barnet, som ikke behøver genfortælle historien så mange gange, siger han.

Herhjemme har vi i de seneste år set omfattende misbrugssager i blandt andet Brønderslev og senest Esbjerg, hvor tidlige indberetninger til kommunerne ikke i første omgang har sat en stopper for misbruget.

Men også her vil børnehusene kunne hjælpe, siger Kuno Sørensen.

- Man ville i højere grad kunne opfange de nogle gange diffuse anmeldelser eller mistænker om overgreb, fordi man i højere grad kan koordinere indsatsen på tværs af sektorerne.