Dong kunne tredoble kulforbrug i Avedøre

Flere kul på Avedøreværket ville gavne miljøet, argumenterede Dong Energy for at få sit frie brændselsvalg

Energiselskabet Dong Energy ville teoretisk kunne tredoble forbruget af klimaskadelige kul på Avedøreværket syd for København - hvis ikke Natur- og Miljøklagenævnet netop havde besluttet at ophæve Dongs tilladelse til frit brændselsvalg.

Miljøministeriet oplyste sidste år til SF's daværende miljøordfører og nuværende miljøminister, Ida Auken, at kulfyringen kunne forøges fra 550.000 ton årligt til 1.550.000 ton om året - såfremt Dong Energy ellers begynder at fyre med kul på begge kraftværksblokke i Avedøre.

Det har dog ikke været Dongs hensigt. Det statslige energiselskab argumenterede i 2007 under forhandlingerne om en ny energiaftale med, at det giver en bedre udnyttelse af kullene at brænde dem af på den nye blok 2 end på den ældre blok 1.

Derfor ville Dong Energy efter eget udsagn bytte om på brændselskilderne, så man i de kommende år fyrer med kul på blok 2 og med biomasse som halm eller brændselspiller på blok 1.

Det var en del af betingelsen for at få tilladelsen til at bruge flere kul, at Dong samtidig skulle øge brugen af klimavenlig biomasse i form af træpiller med 410.000 ton årligt. Træpillerne kunne smides i ovnen enten på Avedøreværket eller på andre af Dongs kraftværker.

Dong fik dermed ophævet daværende miljøminister Svend Aukens "kulstop" fra 1997, da koncernen i oktober 2010 fik tilladelsen af Miljøcenter Roskilde til frit brændselsvalg.

En måned senere klagede Greenpeace over afgørelsen med henvisning til, at mere kul ville øge Avedøreværkets udslip af blandt andet giftigt kviksølv og svovl - meget tæt på det EU-beskyttede Natura 2000-område på Vestamager.

Dong Energy begyndte at fyre med kul på Avedøreværkets blok 2 i maj 2011. Men i sidste uge afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet så, at afgørelsen fra Miljøcenter Roskilde er mangelfuld.

Det er ikke påvist, at den værdifulde natur på Vestamager ikke lider skade, når skorstenene i Avedøre udleder mere kviksølv, svovl og kvælstofforbindelser end før, mener nævnet.