Overlæge afsløret i bijobberi

suspenderes leder drev privat praksis på regionens regning

Suspenderet leder på psykiatrisk børneafdeling drev privat praksis på regionens afdeling i Odense, skriver Fyens Stiftstidende

En af landets førende børnepsykiatere, Jan Jørgensen, der indtil for to uger siden var leder af Region Syddanmarks Børne- og Ungdomsspykiatrisk Afdeling i Odense, er blevet afsløret i at drive privat lægevirksomhed og modtage mindst én privat patient på afdelingen, skriver Fyens Stiftstidende. Et forhold han mod reglerne ikke har oplyst Region Syddanmark om.

Jan Jørgensen har altså haft en privatøkonomisk interesse i afdelingens konsekvent lange ventelister, lyder regionens vurdering ifølge flere kilder over for avisen.

Aktuelt venter 218 børn mellem to og syv måneder på psykiatrisk hjælp i Odense. En situation, som Region Syddanmark indtil videre ikke har kunnet forklare.

Fyens Stiftstidende har også forsøgt at få en forklaring på, hvorfor Jan Jørgensen, der er formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, pludselig blev tvangsflyttet til en funktion som menig overlæge i Esbjerg. Psykiatridirektionen vil ikke kommentere avisens oplysninger.

Men Jan Jørgensen erkender, at han har modtaget en privat patient på sit kontor på afdelingen i Odense. Han erkender også, at han ikke har meddelt det til sin arbejdsgiver, Region Syddanmark.

- Jeg kan godt se, at der kan være en interessekonflikt i forholdet, siger han, men understreger over for Fyens Stiftstidende, at det kun er sket den ene gang.

I en netop færdiggjort hasteredegørelse om de lange ventetider fra Region Syddanmarks psykiatridirektion får Jan Jørgensen en del af skylden. Han har ifølge direktionen på et tidspunkt mistet fokus på afvikling af ventelisterne.

Jan Jørgensens private aktiviteter blev opdaget, da en mor til en patient henvendte sig til regionen, efter hun havde fået en aftale om privat konsultation hos Jan Jørgensen.