Udgifter til hjemmesygepleje boomer

Siden 2008 er de danske kommuners udgifter til hjemmesygepleje steget med over 15 procent

Stadig flere af kommunernes penge går til at give borgerne hjælp i deres eget hjem.

Mellem 2008 og 2010 er udgifterne til hjemmesygepleje nemlig røget i vejret. Helt præcist er de vokset med 15,8 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge statistikbanken kan tallene endda være højere på grund af usikkerheder i undersøgelsen.

Stigningen var størst mellem 2008 og 2009, hvor kommunernes forbrug steg med 11,2 procent.

Gør man stigningen op i udgifter per indbygger i Danmark, er de steget fra 438 kroner i 2008 til 507 kroner i 2010.

Anny Winther er formand for KL's social- og sundhedsudvalg. Hun forklarer, at de stigende udgifter hænger sammen med, at kommunerne har overtaget mange opgaver, som regionernes hospitaler tidligere stod for.

- Vi oplever, at man bliver tidligere udskrevet, at der er færre liggedage på sygehusene, og at der er mange flere ambulante behandlinger, siger hun og fortsætter:

- Det gør, at kommunerne får en langt mere central rolle blandt andet i forhold til de ældre medborgere, der kommer hjem og skal have pleje og pasning.

Hun understreger, at det derfor er vigtigt, at en ny regering tilgodeser kommunerne mere.

Men den køber Bent Hansen, der er formand for Danske Regioner, ikke.

- Der er ingen tvivl om, at den faglige udvikling gør, at der ikke er behov for lige så mange indlæggelser på sygehusene, som der har været før. Men den faglige kvalitet udløser ikke ressourcer i hjemmesygeplejen, siger han.

Han mener snarere, grunden er, at der er kommet flere ældre i kommunerne, end der har været før.

Omkostningerne til hjemmesygeplejere er skudt mere i vejret i nogle kommuner end andre.

Udgifterne er samlet set steget mest i kommunerne i Region Hovedstaden. Derimod er de samlede udgifter mindst i kommunerne i Region Sjælland.