Varsel om tsunami i USA

Jordskælv udløser tsunamivarsel i Nordamerika

Et jordskælv på 7,1 på richterskalaen har udløst tsunami-varsel for USA's vestkyst, Alaska og British Columbia.

Jordskælvets epicenter er godt 75 kilometer ud for Alaskas vestkyst.

Bølger fra en eventuel tsunami vil ramme Alaska senere fredag eftermiddag (dansk tid).

Beboere i kystnære, lavtliggende områder opfordres til at vise agtpågivenhed og til at søge ind i landet.