Dårligt nyt: Arbejdsløsheden stiger igen

Arbejdsløsheden steg i maj med 2600 personer. Dermed er antallet af ledige tilbage på 5,9 procent

Ledighedskurven er alligevel ikke knækket. I hvert fald blev køen af arbejdsløse i længere i maj. Det viser, at krisen stadig ikke har sluppet sit tag i Danmark, vurderer Dansk Industri.

Ledigheden steg med 2600 personer i forhold til april, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Stigningen kommer bag på flere økonomer, som på forhånd havde ventet, at de seneste måneders fald i ledigheden ville fortsætte i maj.

- Dagens ledighedsstigning er en smule overraskende og viser, at arbejdsmarkedet stadig befinder sig i en ustabil fase. Vi bliver nødt til at forholde os til, at krisen stadig har sit tag i Danmark.

Det siger Lasse Bank, arbejdsmarkedskonsulent i erhvervsorganisationen DI.

Antallet af ledige, målt i bruttotal, ligger nu på 161.900 personer. Med den seneste stigning har arbejdsløsheden sneget sig op fra 5,8 til nu 5,9 procent.

Hermed er det samlede antal bruttoledige tilbage på samme niveau som i februar og marts.

- Det er foruroligende, at vi har et arbejdsmarked, der ikke rigtig kan komme op i gear, siger Lasse Bank.

- Den private beskæftigelse er nu på det laveste niveau i seks år, og med den seneste ledighedsstigning tegner der sig et billede af, at en reel vending på arbejdsmarkedet ikke er lige rundt om hjørnet, tilføjer han.

Også på lønmodtagersiden vækker tallene bekymring - og i LO mener næstformand Lizette Risgaard, at stigningen er et tegn på, at regeringens finanspolitik har slået fejl.

- Der er blevet strammet op for tidligt, før økonomien kunne bære et opsving. Det vil give en lang periode med underdrejet vækst, og stagnerende beskæftigelse, siger hun.

Stigningen i maj kommer dog efter en længere periode med faldende arbejdsløshed, understreger senioranalytiker Jan Størup Nielsen fra Nordea.

- Siden årsskiftet er arbejdsløsheden således faldet med 4000 fuldtidspersoner, og det overordnede billede af det danske arbejdsmarked er derfor fortsat, at situationen langsomt går den rigtige vej, siger han.

0 kommentarer
Vis kommentarer