Svensk afløser for DSBFirst er fundet

Fra slutningen af året skal Veolia Transport stå for togtrafikken over Øresund

Efter DSBFirst tirsdag har opgivet at stå for togdriften på den svenske side af Øresund, bliver det franske Veolia Transport, som fra og med den 10. december 2011 skal fragte de rejsende over Øresund.

- Det står klart, at DSBFirst Sverige AB den 10. december 2011 overdrager trafikken til en anden operatør i Sverige, mens DSBFirst Danmark A/S indtil videre skal stå for trafikafviklingen på den danske side af Øresund, skriver DSB i en meddelelse tirsdag.

I løbet af efteråret vil DSBFirst Sverige gradvist overdrage ansvaret for togtrafikken til Veolia, som har fået kontrakt på togdriften over Øresund frem til udgangen af 2013. Derefter skal de svenske myndigheder udpege en ny operatør.

- I den bedste af alle verdener havde vi umiddelbart udbudt trafikopgaven, men det er ikke en gennemførlig løsning i det her tilfælde, siger formand for Skånes regionsråd Mats Persson.

- Det er tale om et omfattende trafiksystem, som ikke kan overtages fra den ene dag til den anden. Derfor er vi tilfredse med den her løsning, forklarer Gunnar Wulff, administrerende direktør for trafikudbyderen Öresundståg AB.

Han siger, at det vigtigste hele tiden har været at undgå gener for kunderne, og det burde med Veolia-løsningen være sikret.

- For DSB er der tale om et prestigetab, at selskabet efter to år må kaste håndklædet. men det er i alles interesse, at trafikken fungerer, siger Mats Persson.

Løsningen med Veolia Transport indebærer ingen ændringer i køreplanen i Sydsverige og over Øresundsbroen. Veolia ventes at overtage flere af medarbejderne hos DSBFirst Sverige.

Økonomisk betyder aftalen, at de månedlige tab på driften i DSBSverige AB frem til december 2011 dækkes dels af Öresundståg, dels gennem nedbringelse af de garantier, der er stillet af DSB og First Group.

0 kommentarer
Vis kommentarer