DSBFirst-dramaet dag for dag

Sagen om DSBFirst har udviklet sig til en føljeton

* 17. marts fyrer bestyrelsen for DSB selskabets administrerende direktør, Søren Eriksen.

* Ifølge bestyrelsesformand Mogens Granborg er årsagen til fyringen nogle stærkt kritiske revisionspåtegninger i regnskabet om samarbejdet mellem DSB og DSBFirst.

* Rigsrevisionen har mistanke om, at DSB - stik imod reglerne - har brugt danske skattekroner på at køre tog i Sverige.

* Sagen får transportministeren til at standse alle DSB-drømme om at køre tog i udlandet, indtil sagen er kulegravet.

* Efterfølgende er både bestyrelsen i DSB og ministeren blevet beskyldt for at have kendt til de økonomiske problemer langt tidligere, end de før har sagt.

* 11. april garanterer transportministeren, at hvis DSBFirst må give op og stoppe togdriften, vil DSB overtage kørslen på Kystbanen - den såkaldte Plan B.

* 14. april kommer det frem, at DSB har undladt at bede medejeren af DSBFirst, den skotske transportgigant FirstGroup, om at bære sin del af DSBFirsts kæmpegæld. Det betyder, at skotterne kan slippe for at betale sin andel af regningen i det plagede togselskab. Den fulde regning ender i stedet hos DSB.

* Bestyrelsesformand Mogens Granborg oplyser, at DSB sætter 725 millioner kroner af til at rydde op efter det økonomiske rod i DSBFirst. Samtidig meddeler konstitueret topchef Klaus Pedersen, at han ikke fortsætter.

* Samme dag siger transportminister Hans Christian Schmidt, at han i tre tilfælde mener, bestyrelsen har misinformeret ham om problemerne i datterselskabet. Han giver DSB's bestyrelse frist til onsdag før påske til at bekræfte, at selskabet har misinformeret ministeren. Senere udskydes fristen til tirsdag efter påske.

* 22. april trækker skotske First Group, der er medejer af DSBFirst, sig fra sine pladser i bestyrelserne for DSBFirst Danmark A/S og DSBFirst ApS.

* Tirsdag den 26. april meddeler bestyrelsesformand Mogens Granborg, at han trækker sig fra posten af helbredsmæssige årsager.

* Onsdag den 27. april fyres den tidligere økonomidirektør i DSB Bartal Kass fra posten som direktør i DSB Vedligehold. Samme dag indtræder næstformand Annette Sadolin som bestyrelsesformand, indtil transportminister Hans Christian Schmidt (V) udpeger en ny.

* Transportministeren kræver på den årlige generalforsamling DSB's to revisorer KPMG og Deloitte fyret.

* Den 5. maj får endnu en DSB-direktør sparket. Karsten Røn Andersen, som er direktør for datterselskaberne DSBFirst og DSB Sverige, bliver fyret på gråt papir på grund af det økonomiske kaos i selskaberne.

* Den 9. maj: Ny formand for DSB's bestyrelse bliver Peter Schütze. Han kommer fra en toppost som direktør for Nordeas danske afdeling. En stilling som han går på pension fra til sommer.

* 17. juni: Den længe ventede rapport fra KPMG konkluderer, at DSBFirst risikerer at gå konkurs, hvis ikke de svenske trafikkøbere poster flere penge i selskabet.

* 27. juni: Regnskabet for DSBFirst viser, at selskabet i 2010 tabte 800.000 kroner hver eneste dag, hvilket løb op i en samlet regning på 294 millioner kroner.

* 28. juni: DSB meddeler, at DSBFirst dropper Sverige og undgår konkurs.

0 kommentarer
Vis kommentarer