Snak dig ud af arbejdsløshedskøen!

Nu er det omsider bevist, at det hjælper at snakke med en jobkonsulent

Køen er mere end lang (Foto: AP)
Køen er mere end lang (Foto: AP)

Nye forskningsresultater beviser, at individuelle samtaler tidligt i ledighedsforløbet rent faktisk får folk tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvordan kommer de arbejdsløse i job?

Et relevant spørgsmål, som ikke desto mindre hidtil har manglet et klart svar:

Problemet har nemlig været at man ikke klart har kunnet bevise, hvad der reelt havde fået den enkelte ledige ind på arbejdsmarkedet?

Eller sagt på en anden (og lidt mere videnskabelig) måde:

Hvad var udfaldet for den enkelte aktiverede person blevet, hvis han ikke havde modtaget jobsøgningshjælp fra det offentlige? Var han så alligevel kommet i arbejde, eller forblevet arbejdsløs?

Effekten måles
Men nu kan Arbejdsmarkedsstyrelsen måle effekterne af en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det sker via kontrollerede forsøg, der kan minde om den klassiske eksperimentelle placebo-metode, hvor en gruppe får uskyldige kalktabletter og en anden gruppe får rigtig medicin.

I Arbejdsmarkedsstyrelsens kontrollerede forsøg, placeres tilfældigt udvalgte ledige enten i en deltagergruppe eller i en kontrolgruppe - og den vej rundt kan man så måle det, der kaldes det kontrafaktiske udfald.

Metoden og teorierne bag er beskrevet i en artikel, i den seneste udgave af tidsskriftet 'Samfundsøkonomen'.

Her ser økonomerne Jens Erik Zebis og Simon Lamech - der begge er ansat i Arbejdsmarkedsstyrelsen - nærmere på de kontrollerede forsøg.

Konklusionen er, at metoden sætter arbejdsmarkedsforskerne i stand til at levere mere korrekte svar end hidtil. De skriver bl.a.:

- Arbejdsmarkedsstyrelsen har indtil videre gennemført to kontrollerede forsøg ‘Hurtigt i gang 1’ og ’Hurtigt i gang 2’, som har bidraget med nyttig viden.

Forsøgene viser, at intensive individuelle samtaler tidligt i ledighedsforløbet har en positiv effekt på arbejdsløses selvforsørgelse.

Forsøgene viser også, at et intensivt samtaleforløb kombineret med et tidligt aktiveringsforløb har en positiv selvforsørgelseseffekt, hvis den aktive indsats er virksomhedsrettet.

Og som Jens Erik Zebis siger til ekstrabladet.dk: - Generelt giver omtalte forsøgsmetoder Arbejdsmarkedsstyrelsen massevis af brugbar information, så vi fortsætter klart af samme spor.

Svarene er efterspurgte
Siden 1990'erne er beskæftigelsesindsatsen løbende øget, og den enkelte arbejdsløse får mere hjælp - fra individuelle samtaler, jobsøgningskurser, virksomhedspraktik og løntilskud til ordinær uddannelse m.v.

Samtidig er omverdenens pres på den offentlige sektor også øget. Folk vil simpelthen vide, hvordan de offentlige midler bruges - bedst muligt.

Helt i samme tråd efterspørger politikerne i tiltagende grad viden om effekterne af den forstærkede beskæftigelsesindsats. Så den nye metode er ganske enkelt godt nyt for alle.

0 kommentarer
Vis kommentarer