Psykisk syge børn venter fortsat længe

Ventelisten for psykisk syge børn har stort set ikke ændret sig det seneste år. S kalder minister i samråd

Mange psykisk syge børn venter fortsat i månedsvis på at komme i behandling. Selv om der det seneste år været politisk fokus på ventetiden, har den stort set ikke ændret sig.

Det viser de seneste tal fra Danske Regioner, som sundhedsminister Bertel Haarder (V) netop har opgivet i et svar til Folketingets Sundhedsudvalg.

1. januar i år ventede 2690 børn på at komme til den første undersøgelse hos regionernes psykiatere. Året før på samme tid var antallet 2663.

460 børn har ventet mere end et halvt år på at komme i behandling, mens 20 børn har ventet mere end et år.

Tallene bekymrer Socialdemokraternes psykiatriordfører, Karen Johanne Klint, der nu har kaldt sundhedsministeren i samråd om sagen.

- Jeg er dybt bekymret for de børn, der spilder deres barndom på en venteliste, mens vi voksne ikke kan finde sammen om at give psykiatrien gode nok vilkår til at løse de påtrængende udrednings- og behandlingsopgaver, siger Karen Johanne Klint.

- Alle ved, at børn kan tage skade på deres personlighed ved ikke at komme i behandling, siger hun.

Hun ærgrer sig over, at den netop indgåede aftale mellem regionerne og regeringen om næste års økonomi ikke gav et betydeligt løft til psykiatrien.

I forvejen havde regionerne selv ønsket at få sat penge af til psykiatrien på finansloven, men det endte i stedet med penge fra den såkaldte satspulje, der kun gives i en begrænset periode.

Antallet af børn på venteliste til psykiatrisk behandling svinger fra region til region. Flest venter i Region Midtjylland, hvor 822 børn står på venteliste. Her har 19 børn ventet i mere end et år og 307 børn i mere end et halvt år.

Den korteste venteliste findes i Region Nordjylland, hvor 207 børn venter på behandling. Ingen har ventet mere end et år, men 18 har ventet i mere end et halvt år.

0 kommentarer
Vis kommentarer