Lastbiler skal bøde mere for forurening

EU giver medlemslandene lov til fremover at lægge højere afgifter på lastbiler, der er til skade for miljøet

Danmark får nu sammen med de øvrige 26 EU-lande grønt lys til at pålægge forurenende og støjbelastende lastbiler en ny type afgift.

EU-Parlamentet har nemlig med et overvældende flertal stemt ja til at ændre det såkaldte Eurovignette-direktiv, som skal bane vej for grønnere godstransport i hele Europa.

EU-landene forpligter sig med de nye regler til at investere mindst 15 procent af vejafgifts-pengene i at udvikle det europæiske transportsystem og gøre det mere bæredygtigt.

- Vi har fra Europa-Parlamentet understreget behovet for, at pengene bruges til at afhjælpe problemerne på vejnettet. Det kan for eksempel være investeringer i støjafskærmninger eller intelligente transportsystemer, siger EU-parlamentariker Anne E. Jensen (V).

Socialdemokratiets Ole Christensen kalder det fair, at de allermest miljøskadelige lastbiler nu selv kommer til at bøde for deres forurening.

Men det ærgrer ham, at pengene ikke er blevet direkte øremærket til at bekæmpe miljøproblemerne.

- Skal de ekstra skatter og afgifter give mening, skal pengene selvfølgelig også bruges inden for området, siger Ole Christensen.

Dansk Transport og Logistiks EU-chef, Søren Hyldstrup Larsen, er også skeptisk over for de nye regler. Han sætter spørgsmålstegn ved, om de nye grønne afgifter overhovedet kommer til at hjælpe Europa med sine miljøproblemer.

- De nye regler vil indeholde en alvorlig mangel, nemlig forpligtelsen til at bruge indtægterne til at forbedre miljøet, siger han.

- Reglerne tillader, at medlemslandene blot kan opkræve nye afgifter fra vejtransport med henvisning til støj og forurening og bruge pengene, som de lyster, konkluderer Søren Hyldstrup Larsen.

0 kommentarer
Vis kommentarer