Nordsøen bruges fortsat som losseplads

Havet bruges fortsat som losseplads til stor frustration og økonomiske belastning for vestkystens kommuner

En halv million husstandscontainere med hver 40 kilo affald tømt ud i havet hvert eneste år langs den jyske vestkyst.

Så meget - 20.000 tons affald årligt - skønnes brugerne af Nordsøen hvert år at tilføre havet.

I en kamp mod affaldsdyngerne, der netop nu kan beses langs de vestjyske stande, forsøger de 11 vestkystkommuner i et koordineret beredskab at bekæmpe forureningen af Nordsøen, som er en hård belastning af kommunerne.

De har i gennemsnit i årene 2007-2009 hvert år brugt over syv millioner kroner til rensning af kysterne for affald og olie.

I forhold til 2002 og 2004 er det en ekstra udgift på mere end 60 procent. Og det gør ondt på kommunerne.

- Det er uacceptabelt, at kystkommunerne både står med oprensning og regning og oveni straffes med uretfærdige afgifter, når affaldet skal brændes eller deponeres, siger formanden for Kimo Danmark, viceborgmester Jørgen Nørby (V), Lemvig Kommune.

Når affaldet droppet til havs først er skyllet med bølgerne op på stranden hænger kommunerne på regningen og opgaven med at rydde op, inden turisterne snart indfinder sig med forventning om rene danske badestrande.

Flere miljøministre har tidligere vist sig imødekommende overfor idéen om at give kommunerne kompensation for affaldsudgifterne. Men det er aldrig blevet gennemført.

Ønsket om en samlet koordinering af affaldsindsatsen bakkes op af Kommunernes Internationale Miljøorganisation (Kimo).

KIMO betegner det som foruroligende, at de indsamlede mængder af affald i de 11 kommuner på vestkysten i perioden 2007 til 2009 er i samme størrelse som i 2002 og 2004.