Sexanklaget præst sendt på pension

Katolsk biskop henlægger sag om overgreb - Stephen Holm vil stadig kunne vikariere i kirken

Den omstridte sexanklagede præst Stephen Holm går officielt på pension 15. maj. (Foto: Per Rasmussen)
Den omstridte sexanklagede præst Stephen Holm går officielt på pension 15. maj. (Foto: Per Rasmussen)

I knap et år har den katolske præst Stephen Holm været suspenderet fra sin stilling som sognepræst i tre sogne i Vestsjælland. Årsag: Anklager for blufærdighedskrænkelse og sexovergreb mod fem tidligere messedrenge i hans kirke.

Politiet opgav 13. oktober sidste år at retsforfølge Stephen Holm, fordi de fem sager om sexovergreb var juridisk forældede. Samtidig indledte den katolske kirke en tjenstlig undersøgelse, der skulle afgøre, om præsten var skyldig i overgrebene.

Den undersøgelse har biskop Czeslaw Kozon nu afsluttet ved at sende den 67-årige Stephen Holm på pension og henlægge sagen.

Tvivlen kom ham til gode
En af de tidligere messedrenge, Frederik Roed, som sidste år politianmeldte præsten, fik i går en personlig e-mail fra biskoppen. Her skriver han bl. a.:

' Sagen henlægges, idet pastor Holm efter samtale med mig har besluttet at gå på pension. Selv om den kirkeretlige undersøgelse har været særdeles grundig, har det heller ikke gennem den vist sig muligt endegyldigt at få taget stilling til spørgsmålet om eventuel skyld, som gennem undersøgelsen således hverken kan bevises eller modbevises.'

' Under hensyn til det hævdvundne princip om, at tvivlen skal komme den anklagede til gode, er det derfor også af denne grund besluttet at henlægge sagen.'

Nægtede sig skyldig
Det har ikke været muligt at tale med biskoppen, men den katolske kirkes talsmand, Niels Engelbrecht, siger til Ekstra Bladet: - Spørgsmålet om skyld kan dybest set kun afgøres ved en domstol.

- Hvorfor har I brugt fem måneder på en undersøgelse, som I på forhånd vidste ville ende i ingenting?

- Vi har set på sagen og har selvfølgelig talt med alle de involverede. Det er måden at gøre det på. Præsten har afvist anklagerne, som han også gjorde over for politiet. Mere vil jeg ikke sige. Der er tale om en personalesag, siger Niels Engelbrecht.

For biskoppen har det altså været præstens ord mod de fem tidligere messedrenge, som uafhængigt af hinanden anmeldte ham for overgreb.

- Niels Engelbrecht, kan du forstå, hvis de fem ofre føler, at undersøgelsen var spil for galleriet?

- Hvis de havde forventet et andet udfald, kan jeg godt forstå, at de er utilfredse. Og vi er kede af, hvis de er utilfredse.

Den omstridte præst går officielt på pension 15. maj, og Niels Engelbrecht oplyser, at Stephen Holm ved samme lejlighed vil flytte fra præsteboligen, som er en embedsbolig.

Kan stadig vikariere
Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet har Stephen Holm under sin suspension boet i kirken, hvor han også haft sin vante gang og bl. a. varetaget opgaver som kirkesanger og organist. Og helt forsvinder præsten næppe fra de katolske menigheder.

- Han vil som pensioneret præst kunne holde gudstjeneste og vikariere for sine kolleger, siger kirkens talsmand, Niels Engelbrecht.

Læs i Ekstra Bladet eller køb eBladet: Tidligere messedreng er dybt rystet

Fakta: Sagen kort

Stephen Holm blev præsteviet i maj 1984 og indsat som sognepræst i de tre vestsjællandske sogne Slagelse, Holbæk og Kalundborg. Her havde han bl. a. ansvaret for de mange messedrenge.

Politianmeldelserne af Stephen Holm vedrører sexovergreb i perioden 1988-1990. Et par af anmelderne stod sidste år frem. Desuden fortalte den tidligere messedreng ' Patrick' om, hvordan han i 1989 en nat vågnede uden underbukser og pastor Holm var i færd med at give ham oralsex. ' Patrick' har dog aldrig meldt præsten til politiet.

Marts 2010: Politianmeldelser - bl. a. fra Frederik Roed - mod Stephen Holm.

11. april 2010: Stephen Holm sygemelder sig.

23. april: Præsten bliver efter hårdt pres på den katolske kirke ' fritaget for tjeneste'. Han fortsætter dog som ' skyggepræst', kirkesanger og organist med kirkens vidende.

13. oktober 2010: Politiet opgiver at retsforfølge ham, fordi sagerne er juridisk forældede.

16. oktober 2010: Biskoppen og den katolske kirke indleder tjenstlig undersøgelse.

3. april 2011: Biskop Czeslaw Kozon afslutter den tjenstlige undersøgelse ved at sende Stephen Holm på pension og henlægge sexsagerne.